Logo UVM

Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne

Projekt ”Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne”, er en del af programmet SOSU Science (II), og tager afsæt i den undersøgelsesbaseret undervisningstilgang (IBSE). Det primære fokus er på digitalisering af undervisningselementer til naturfag på niveau E og C.

Om projektet

Formålet med projektet er at:

  • Kvalitetssikre SOSU-uddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret undervisningspraksis i naturfag.
  • Udvikle digitale undervisningselementer til naturfag for SOSU-uddannelserne med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte, både i forhold til undervisningsdifferentiering, understøttelse af arbejdsformer og det eksperimentelle arbejde.

I projekterne indgår ni SOSU-skoler fra Jylland og Fyn. Samlet set deltager 100 naturfagsundervisere og ca. 2.000 elever i aktiviteterne.

I projekt ”Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne” arbejder skolernes it-pædagogiske vejledere sammen med naturfagsundervisere om at udvælge og udvikle digitale elementer, der skal indgå i et fælles naturfagsundervisningsmateriale. Elementerne er udarbejdet i en Learning Factory faciliteret af CIU.

Nedenstående tekst beskriver projektet “Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne”, hvor du finder også de udviklede materialer i projektet.

Deltagende erhvervsskoler

Undervisere og it-pædagogiske vejledere fra SOSU Østjylland, SOSU Fyn, SOSU Fredericia, Vejle, Horsens. Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Skive, Thisted, Viborg. SOSU Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, SOSU Syd og SOSU Nord.

IBSE og 6F

Læringsprodukterne er udviklet med afsæt i 6F-modellen og den såkaldte IBSE-tilgang (Inquiry Based Science Education). 6F er en dansk pendant til den internationale 5E undervisningsmodel. 6F er udviklet af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. De 6 F’er står for: Forudsætning, Fang, Forsk, Forklar, Forlæng og Feedback.

Udgangspunktet er en pædagogisk og didaktisk undervisningsmetode, hvor processen er elevstyret.

Læs mere om 6F-modellen og IBSE.

 

Gå på opdagelse i de digitale elementer

Se, brug og lad dig inspirere i de digitale læremidler, der er blevet udviklet af de deltagende skoler i projektet herunder.

Viden om undersøgelsesbaseret undervisning

Dette vidensnotat fra Danmarks Evalueringsinstitut omhandler den undersøgelsesbaserede undervisning i naturfag og vurderer tilgangens potentiale. Vidensnotatet bidrager til at give et overblik over den viden og resultater fra forskning om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. (Kilde: eva.dk)

Aida Maksumic

Vil du vide mere om projektet?

Aida Maksumic
Projektkonsulent, SOSU Nord
Jytte Randbæk

Jytte Randbæk
Udviklingskonsulent, SOSU Nord
CIU

Vil du vide mere Learning Factory-delen i projektet?

CIU

 

Se også
Learning Factories
Mini-Learning Factories

Sidst opdateret 25. april 2023

Gå til forsiden