Oversigt over CIU's netværk

Uanset om du er underviser, konsulent, leder eller del af direktionen på en erhvervsskole, har CIU et netværk til dig. Læs mere om vores netværk herunder.

Netværk for direktionen

Netværk for undervisere

Formålet med netværket er at arbejde med didaktisk relevant brug af it på erhvervsuddannelserne. Vi afprøver teknologier og diskuterer deres didaktiske potentiale.

Du har mulighed for at blive en del af vores online videndelingsgrupper i Microsoft Teams om:

• It i undervisningen på EUD
• VR og AR på EUD

Læs mere og bliv en del af de online videndelingsgrupper her.


Netværk for it-pædagogisk personale

Netværket er for pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende. Målet med netværket er at skabe erfaringsudveksling, inspiration og løbende opkvalificering. Sammen vil vi afdække behovet for kompetenceudvikling som fx nye tendenser indenfor it-didaktik, hybrid læring, projektledelse, nye læringsteknologier osv. Læs mere om netværk for it-pædagogisk personale her.

 

Netværk for ledere

CIU har etableret et netværk for uddannelsesledere, mellemledere, team- og afdelingsledere osv. i EUD med ansvar for ledelse og særlig interesse for pædagogisk it. Formålet er bl.a. at understøtte videndeling på tværs af skoler og inspirere ledere til at sætte en it-pædagogisk dagsorden på egen skole, der fremmer en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen. Læs mere om netværk for ledere her.

 

Netværk for direktionen 

Netværket har fokus på digital didaktisk transformation og er målrettet den øverste ledelse på EUD (direktører, forstandere, digitaliseringschefer og uddannelseschefer, der sidder i direktionen). Målet er at bidrage til, at den øverste ledelse kan sætte retningen for skolen samt igangsætte og vedligeholde digitaliseringsprocesser. Læs mere om direktionsnetværket her.