Videnscentrene

Undervisningsforløb målrettet erhvervsskoleuddannelserne

Merkantil 

Teknologi, byggeri og transport

Social og sundhed 

Fødevare, jordbrug og oplevelser

Corona update

Søger du inspiration til din fjernundervisning

Inspiration til fjernundervisning