På Videnscenterportalen arbejder videnscentrene sammmen om en række projekter til landets erhvervsskoler.

Selvom de ti videnscentre arbejder inden for tre forskellige fagområder, så er der nogle projekter, der er fælles for videnscentrene på tværs af fagområderne.

I forbindelse med COVID-19 og nedlukningerne har flere af videnscentrene udarbejdet materiale omkring fjernundervisning til inspiration for undervisere. Og alle videnscentrene arbejder hver især med Grøn Omstilling og Bæredygtighed til både EUD og AMU, og nogle af videnscentrene deltager også i nogle fælles projekter inden for området.