Hvem er Videnscentrene?

De nationale videnscentre for erhvervsuddannelser dækker over uddannelsesområderne Teknik, Social og Sundhed og Merkantil.

Teknik

Automation og Robotteknologi Nord og Syd

Procesteknologi

Håndværk – Design og Arkitektur

Håndværk – Bæredygtighed

Social og Sundhed

Velfærdsteknologi Øst og Vest

Merkantil

Digital Handel

Databaseret Service og Forretningsudvikling

 

Alle

Center for it i undervisningen på erhvervsskolerne 

CIU hjælper med it i undervisningen på tværs af alle erhvervsuddannelser. De ni andre videnscentre er fagspecifikke og dækker tilsammen alle hovedområderne samt støtter inddragelsen af erhvervenes digitalisering i uddannelserne. Som et supplement hertil arbejder CIU på tværs af fagområderne og fokuserer på anvendelsen af it i selve undervisningen – it som pædagogisk og didaktisk hjælpemiddel.

CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden. Det sidste gøres bl.a. ved at deltage i forskellige projekter og udvikle kompetenceudviklende forløb Learning Factory i samarbejde med deltagere.