Om Videnscenterportalen.dk

  • Portalen skal sikre, at erfaringer, viden, konkrete materialer mv. Udviklet i regi af videnscentrene kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers lærere og elever
  • Portalen skal have en offentlig indgang til gavn for elever og øvrige interesserede, der skal skabe synlighed og udbrede kendskabet til de ni videnscentre herunder de enkelte videnscentres planlagte aktiviteter,undervisningsforløb mv.
  • Portalen skal have en indgang for lærere med henblik på vidensdeling (deling af materialer, undervisningsforløb mv.)
  • Portalen skal være et dynamisk redskab, således at de enkelte videnscentre løbende kan foretage nødvendige tilpasninger, opdateringer mv.
  • Platformen til brug for videnscenterportalen kan enten være en eksisterende løsning eller en nyudviklet løsning, men det er et krav, at portalen skal kunne benyttes gratis af øvrige videnscentre og erhvervsskoler.