Videnscenterportalen samler viden fra de ti nationale videnscentre for erhvervsuddannelser

Hvert videnscenter udvikler aktiviteter, udarbejder undervisningsmateriale og udgiver nyheder til bestemte fagområder, som er frit tilgængeligt for portalens brugere. Videncenterportalen skal derfor:

  • Sikre at erfaringer, viden, konkrete materialer mv. udviklet i regi af videnscentrene kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers undervisere og elever
  • Have en offentlig indgang til gavn for elever og øvrige interesserede, der skal skabe synlighed og udbrede kendskabet til de ni videnscentre herunder de enkelte videnscentres planlagte aktiviteter, undervisningsforløb mv.
  • Have en indgang for lærere med henblik på vidensdeling (deling af materialer, undervisningsforløb mv.)
  • Være et dynamisk redskab, således at de enkelte videnscentre løbende kan foretage nødvendige tilpasninger, opdateringer mv.
  • Kunne benyttes gratis af øvrige videnscentre og erhvervsskoler

Bliv klogere på videnscentrene

Lær mere om videnscentrene inden for social- og sundhedsområdet 

Besøg Videnscenter For Velfærdsteknologi Øst
Besøg Videnscenter For Velfærdsteknologi Vest

Lær mere om videnscentrene inden for det tekniske område

Besøg Videnscenter For Håndværk – Design og Arkitektur
Besøg Videnscenter For Håndværk – Bæredygtighed
Besøg Videnscenter For Procesteknologi
Besøg Videnscenter For Automation og Robotteknologi Nord
Besøg Videnscenter For Automation og Robotteknologi Syd

Lær mere om videnscentrene inden for det merkantile område

Besøg Digital Handel
Besøg Viden om data

Lær mere om videnscentret, der arbejder med it inden for uddannelses- og undervisningsområdet 

Besøg Center for it i undervisningen

 

Læs mere om de ti videnscentre og Videnscenterportalen hos Børne- og Undervisningsministeriet