Om Videnscenterportalen.dk

Videnscenterportalen samler viden fra de ti nationale videnscentre for erhvervsuddannelser

Hvert videnscenter udvikler arrangementer, udarbejder undervisningsforløb og udgiver nyheder til bestemte fagområder, som er frit tilgængeligt for portalens brugere. Videncenterportalen skal derfor:

  • Sikre at erfaringer, viden, konkrete materialer mv. udviklet i regi af videnscentrene kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers undervisere og elever
  • Have en offentlig indgang til gavn for elever og øvrige interesserede, der skal skabe synlighed og udbrede kendskabet til de ni videnscentre herunder de enkelte videnscentres planlagte aktiviteter, undervisningsforløb mv.
  • Have en indgang for lærere med henblik på vidensdeling (deling af materialer, undervisningsforløb mv.)
  • Være et dynamisk redskab, således at de enkelte videnscentre løbende kan foretage nødvendige tilpasninger, opdateringer mv.
  • Kunne benyttes gratis af øvrige videnscentre og erhvervsskoler