Vil du følge med i CIU's arbejde med digitalisering af undervisningen på erhvervsuddannelserne, som skal sikre eleverne bedre undervisning og læring?

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Hvad er CIU – Center for it i undervisningen?

I forbindelse med den sidste erhvervsuddannelsesreform valgte aftalekredsen at oprette en række videncentre, der skal understøtte digitaliseringen af uddannelsesområdet, hvor CIU er det sidst tilkomne videnscenter.

De ni første centre er fagspecifikke og tilsammen dækker de alle hovedområderne og støtter inddragelsen af erhvervenes digitalisering i uddannelserne. Som et supplement hertil arbejder CIU, på tværs af fagområderne og fokuserer på anvendelsen af it i selve undervisningen – altså på it som pædagogisk og didaktisk hjælpemiddel.

CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden. Det sidste gør vi bl.a. ved at deltage i forskellige projekter og ikke mindst sammen med deltagere i vores Learning Factories.

Hvad kan du bruge CIU til?

Har du tilknytning til en erhvervsskole, som underviser, leder eller konsulent, og har du lyst til at arbejde med pædagogiske og didaktiske udfordringer i et digitalt perspektiv? Så tilbyder vi blandt andet:

Learning Factories: Her trækker vi i arbejdstøjet sammen med forskere og praktikere og producerer ny viden og konkrete løsningsforslag på problemstillinger fra deltagernes egne skoler. Det kan fx være problemstillinger som frafald, visualisering af teori eller overgangen mellem skole og praktik.

Netværk: Uanset om du er underviser, konsulent, leder eller direktør på en erhvervsskole, så har CIU et netværk til dig. Formålet med netværkene er at skabe erfaringsudveksling, inspiration samt løbende opkvalificering og gennem videndeling på tværs af skoler skabe nye løsninger på fælles udfordringer.

Herudover har vi fokus på de enkelte skoler og målretter gerne en aktivitet mod netop din skole. Det kan være i form af en mini-Learning Factory, oplæg eller workshop.

…og meget mere! Følg med og hold dig opdateret i vores nyhedsbrev og på LinkedIn.

Find inspiration til din undervisning

Søger du inspiration til god brug af it i din undervisning? Så tag på inspirationstur i vores digitale katalog, hvor du bl.a. kan læse eksempler fra praksis. Du finder også artikler og tips og tricks til brug af blandt andet virtual reality, LMS, forskellige it-værktøjer i undervisningen og meget, meget mere!

Gå på digital opdagelse her

Kontakt os

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål, er interesseret i en af vores aktiviteter eller bare er nysgerrig på vores arbejde. Læs mere om CIU-teamet og find kontaktoplysninger på de enkelte medarbejdere.

Hovednummer: 2275 9758
Mail: post@ciuud.dk

Følg os

Følg CIU på LinkedInFølg CIU på YoutubeFølg CIU på TwitterFølg CIU på Twitter