Direktions- og ledernetværk for EUD

Dette netværk er for medlemmer af direktionen og ledere på danske erhvervsskoler. Her udveksles fortrolig sparring og input fra de mest vidende forskere og repræsentanter fra praksisfeltet.

Medlemmer i netværket ønsker at gøre en forskel, og netværket bringer dem frem til det mest ambitiøse fællesskab om digitalisering af erhvervsskoleområdet. Gevinsten for dig, som medlem, er evnen til at styre den digitale udvikling nu og i fremtiden i sektoren. Digitalisering mere end noget andet med til at drive udvikling i samfundet og den grønne omstilling.

Målgruppe: Netværket har et strategisk fokus på digitaliseringsprocesser samt didaktik og er målrettet den øverste ledelse på EUD (ledere, direktører, forstandere, digitaliseringschefer og uddannelseschefer).

Formålet med netværket er, at den øverste ledelse kan svare overbevisende og tryghedsskabende på det store spørgsmål: Hvorfor digitalisering? Hvad er argumenterne for det, og hvilke gevinster og faldgruber kan imødeses?

Målet er at bidrage til, at den øverste ledelse kan sætte retningen for skolen samt igangsætte og vedligeholde digitaliseringsprocesser.

Mødefrekvens årligt: 2 fysiske møder og 4 online møder.

Tidligere oplægsholdere og temaer

Camilla Mehlsen: Fremtidens elever – fremtidens kompetencer.
Essentielle digitale kompetencer.

Katrine K. Pedersen: Fremtidens elever – fremtidens kompetencer.
Kritisk blik på teknologiernes rolle i læringsrummet:

Camilla Nellemann: Fremtidens elever – fremtidens kompetencer.
Virksomhedernes perspektiv og deres anvendelse af nyeste teknologi.

Jesper Bitsch Bierbaum: Datadrevet ledelse.
Hvordan bruger vi læringsdata, fraværdsdata og trivselsdata til øget uddannelsesgennemførsel?

Anders Koed: Datadrevet ledelse.
Hvad er muligt med datadrevet ledelse? Hvordan påvirkes magtforholdene i organisationen med datadrevet ledelse?

Morten Hjelholt: Datadrevet ledelse.
Hvordan har digitaliseringsindsatsen været i det offentlige over de sidste 40 år og hvor er vi på vej hen?

Anders Rokkjær: Datadrevet ledelse.
Hvor er vi på vej hen med digitalisering? Hvad skal direktionerne have fokus på?

Mia Aistrup: Datadrevet ledelse.
Hvad anvendes data fra erhvervsuddannelsesområdet til?

Peter Bruus

Har du spørgsmål?

Peter Bruus
Chefkonsulent