Her kan du blive klogere på CIU's medarbejdere, herunder arbejdsopgaver, erfaringer og kompetencer.

CIU-teamet

CIU-teamet udgøres af en lille flok engagerede medarbejdere, der sammen arbejder på at opfylde CIU’s opgave, nemlig at indsamle, analysere og udbrede allerede eksisterende viden om brug af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne og – ikke mindst – være med til at udvikle ny viden på området. Mød teamet herunder.

 

Axel Hoppe – Videnscenterchef

Med over 30 års erfaring fra den pædagogiske verden kommer Axel med en bred viden om pædagogisk og didaktisk udvikling i mange forskellige institutionstyper.

Udover 12 år som konsulent i henholdsvis Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, bygget op i DPU og siden placeret i CVU Fyn, har Axel også været konsulent i Produktionsskoleforeningen og fungeret som sekretariatschef i samme forening igennem syv år. Axel har derfor opbygget brede kompetencer inden for pædagogisk udvikling samt organisationsudvikling med fokus på pædagogiske indsatser.

Herudover har Axel stor erfaring med at samarbejde med forskellige styrelser i Undervisningsministeriet, således at eksisterende lovgivning omsættes til praktisk pædagogik. CIU har således en solid ankermand, når politikernes ønsker skal omsættes ude i praksisfeltet.

Kontakt via mail: axel@ciuud.dk eller tlf: +45 2895 2120

Søren Krebs Møller – Vicecenterchef

Søren har en kandidat i IT-didaktisk design fra Aarhus Universitet. Tidligere har Søren haft egen virksomhed med fokus på teknologiforståelse hos undervisere, studerende og andre via robotworkshops.

Sørens ansvarsområde er CIU’s arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling, som fra 2022 er en udvidelse af centrets formål og opgaver.

Kontakt via mail: soren@ciuud.dk eller tlf.: +45 2860 0977

Karin Eckersberg – Chefkonsulent

Karin Eckersberg kommer fra forlagsbranchen, hvor hun gennem mange år har arbejdet med didaktisk design og udvikling af digitale læremidler, læringsprodukter og online forløb til elever og lærere på erhvervsuddannelserne. Karin har også afviklet flere skoleudviklingsprojekter med fokus på it-didaktik i EUD og stået i spidsen for en række konferencer om digital læring i regi af Den Digitale Erhvervsskole.

Karin er læreruddannet og har en kandidat fra ITU med fokus på digital læring og konceptudvikling af læringsprodukter. Karin er især interesseret i anvendelsesorienteret praksislæring. Hun har en baggrund som underviser i SOSU og herfra særlig erfaring med problembaseret læring og helhedsorienteret undervisning.

Karin er tilknyttet CIU 3 dage om ugen og driver i den resterende tid sin virksomhed: IntoLearning.

Kontakt via mail: karin@ciuud.dk eller tlf.: +45 2449 9921

Peter Bruus – Chefkonsulent

Peter er teknoantropolog, hvilket resulterer i halvt maskine og halvt menneske. Han kan få teknologi til at skabe værdi. Peter kommer fra ZBC, hvor han de sidste 5 år har opbygget en afdeling på 12 konsulenter, der digitaliserer erhvervsuddannelserne omkring deres LMS-platform.

Peter bidrager med erfaring indenfor it-didaktiske forandringsprocesser på elev-, medarbejder- og ledelsesniveau. Denne tager han med sig i arbejdet ved CIU, hvor han skal bidrage til vores arbejde med bæredygtighed og digitalisering, hvor CIU gennem Learning Factories og netværk vil bringe den nyeste viden og erfaring i spil for alle erhvervsskoler.

Kontakt via mail: peter@ciuud.dk eller mobil: +45 2078 3424

Andreas Kubsch – Specialkonsulent

Andreas er optaget af it-værktøjers og it-platformes mange muligheder for at understøtte læring på meningsfulde måder. Interessen er opstået gennem mange års undervisningserfaring, der gjorde klart, at læremidler med forskellige udtryksformer og funktionalitet med fordel understøtter elevers læring. 

Andreas er uddannet fysioterapeut og har i 20 år arbejdet på en social- og sundhedsskole som både lærer, it-pædagogisk facilitator og sparringspartner. Andreas har erfaring som it-pædagogisk konsulent fra udviklingsaktiviteter på gymnasier og erhvervsskoler. 

Andreas har en master i IKT og læring. Hans speciale ”Best Practice is Next Practice” har fokus på, hvordan lærere med fordel kan dele didaktiske læringsdesign og dermed arbejde innovativt med didaktiske design og undervisningsudvikling.

Kontakt via mail: andreas@ciuud.dk eller tlf.: +45 2244 8550

Mark Arpe Mortensen – Specialkonsulent

Mark interesserer sig for didaktik og digitale læringsformer. Han er optaget af, hvordan man kan udvikle digitalt materiale, som kan understøtte undervisning, og hvad teknologier betyder for didaktikken og elevernes læring.

Mark har stor kendskab til forskellige undervisningsmetoder til digital produktion, og hvordan det fremmer kreativitet og innovation i undervisningen gennem inddragelse af digitale teknologier.

Mark er uddannet fysioterapeut og har i 20+ år erfaring på en social- og sundhedsskole både som underviser, med it-pædagogisk didaktisering og projektledelse.

Kontakt via mail: mark@ciuud.dk eller mobil: +45 2515 2080

Peter Leth – Specialkonsulent

Peter Leth er uddannet folkeskolelærer og har efter 9 år som både folke- og efterskolelærer været med til at grundlægge og udvikle Skoletube / Studietube fra platformens start. Peters store interesse ligger dels inden for mediedidaktik og tilgængelighed, fx i forhold til adgang til viden og værktøjer. Peter Leth har siden 2009 være først uddannelsesrådgiver for Creative Commons og senere formand for Creative Commons i Danmark. Han er ligeledes medstifter og formand for foreningen OpenDenmark.

Peter Leth driver i dag projekter som Medier for Alle og Tools for Alle. Han holder foredrag og workshops over hele landet, og udvikler forløb og materialer for en lang række partnere og institutioner. For CIU kommer du til at se Peter Leth i aktion blandt andet omkring formidling af, hvordan fri viden kan styrke vores uddannelsesområde.

Kontakt via mail: peterleth@ciuud.dk eller tlf.: +45 5152 2387

Amina Sabah Karim – Konsulent 

Amina har en cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet med speciale i tosprogsdidaktik. Amina har altid haft interesse for forskning og udvikling inden for uddannelsessektoren, primært elevernes inklusion, læring og udvikling.

Amina var ansat som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet, hvor hun i samarbejde med lektor Jens Jørgen Hansen har udarbejdet en forskningsrapport med fokus på erhvervsskolelæreres tilgang til it i undervisningen. Forskningsrapporten blev udarbejdet i samarbejde med CIU.

Som konsulent i CIU arbejder Amina med projektet Det nationale elevpanel samt netværk og konsulentopgaver. Derudover er Amina tilknyttet et forskningsprojekt i samarbejde med Vibe Aarkrog, Lektor v. DPU/AU.

Kontakt via mail: amina@ciuud.dk eller tlf.: +45 2075 6932

Bjarne Andersen – Konsulent 

Bjarne er tilknyttet CIU som konsulent og arbejder til daglig som lærer på Medieskolerne i Viborg samt som fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Bjarne har 22 års erfaring som erhvervsskolelærer, hvor han har undervist i informationsteknologi, innovation, iværksætteri og videoproduktion. Han har de sidste 15 år derudover været ansat som fagkonsulent, hvor han blandt andet arbejder med 15 forskellige erhvervsuddannelser, innovation og iværksætteri på EUD, samt it og digitalisering på tværs af erhvervsuddannelserne. Bjarne er desuden fagkonsulent i grundfaget erhvervsinformatik og har været leder af udviklingsgruppen til dette fag.

”It skal bruges til at give bedre undervisning og understøtte elevernes læring!” Dette er Bjarnes motto og er udgangspunktet for hans arbejde i CIU. Bjarne er primært tilknyttet CIU’s arbejde omkring it i grundfagene.

Kontakt via mail: bjarne@ciuud.dk eller mobil: +45 2511 4775

Lotte Bach Andersen – Kommunikationskonsulent (på barsel)

Lotte er uddannet journalist og har arbejdet både med video, radio og skrift. Hun har altid haft en forkærlighed for de digitale muligheder og er blandt andet certificeret dronefører.

Hun har som tidligere ansat ved blandt andet TV 2 og Røde Kors erhvervet sig stor erfaring og viden inden for digital formidling. En erfaring hun drager nytte af, når hun i CIU formidler videncenterets mange spændende fund gennem blandt andet nyhedsbreve, Videnscenterportalen og sociale medier.

Kontakt via mail: lotte@ciuud.dk eller tlf.: +45 2629 0339

Josephine Tygsen – Kommunikationskonsulent

Josephine har en kandidatgrad i Medievidenskab fra Syddansk Universitet og har stor erfaring med både visuel og skriftlig kommunikation.

Som kommunikationskonsulent styrker Josephine CIU’s digitale tilstedeværelse, hvor hun skaber æstetisk og skarp kommunikation på tværs af CIU’s platforme. Hendes ansvarsområder omfatter blandt andet formidling gennem hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve samt designer grafisk materiale.

Kontakt via mail: josephine@ciuud.dk eller tlf.: +45 2568 2730

Opdateret 05.10.23

Til forsiden