AI, ChatGPT, kognitive partnere, kunstig intelligens. Kært barn har mange navne, og teknologien udvikler sig hele tiden. Nedenfor finder du et overblik over vores forskellige tilbud - uanset hvad du kalder teknologien.

CIU’s online møder om AI
Update på kunstig intelligens

Her ser du en oversigt over CIU’s planlagte online møder, hvor du regelmæssigt blive opdateret på den seneste viden og de nyeste trends inden for AI på EUD.

Til disse online møder får du både teoretisk indsigt og praktisk erfaring, så du kan anvende AI effektivt på din skole. Du får også mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer på tværs af EUD.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og hold dig opdateret på AI.

Learning Factory om kunstig intelligens

Kunstig intelligens er en teknologi i rivende udvikling og har potentiale til at blive din kognitive sparringspartner. Det er vigtigt for undervisere, konsulenter og ledere i erhvervsuddannelserne at have en grundlæggende forståelse for AI og teknologiens anvendelse i undervisningen.

Ved deltagelse i denne Learning Factory får du en grundlæggende viden om kunstig intelligens (AI) og dens anvendelse i undervisningen. Vi udvikler færdigheder i at anvende AI-værktøjer og teknologier i praksis. Ved at kombinere viden og færdigheder vil du blive klædt på med de nødvendige kompetencer til at integrere AI i undervisningen og forbedre elevernes læring.

Læs mere om Learning Factory i kunstig intelligens og tilmeld dig forløbet.

Mini-Learning Factory om kunstig intelligens

I denne mini-Learning Factory vil vi undersøge, hvordan AI kan integreres i eksisterende undervisning og på jeres specifikke skole som helhed. Læs her, hvad en mini-Learning Factory er.

Målet er, at deltagerne udvikler en grundlæggende forståelse for AI og kan tage stilling til, hvordan skolen kan integrere AI i undervisningen og på skolen generelt. Indholdet vil omfatte:

• Hvad er AI, og hvordan fungerer det?
• Anvendelse af AI i undervisning og på skolen
• Udvikling af konkrete løsninger til implementering af AI på skolen

Læs mere om muligheden for en mini-Learning Factory i kunstig intelligens.

Vores materiale om kunstig intelligens

I CIU’s inspirationskatalog kan du finde masser af inspiration til og viden om kunstig intelligens. Du kan lære mere om, hvad AI er, og hvordan du bedst anvender teknologien i undervisningsregi. Du finder inspirationskataloget her.

Strategisk sparring med CIU

CIU tilbyder specialiseret konsulentbistand til skoler, der ønsker at udvikle eller forfine deres strategier og retningslinjer omkring AI. Vores mål er at udstyre skoler med den viden og de værktøjer, der skal til for at træffe velinformerede beslutninger i alle aspekter af AI-anvendelse i undervisning, administration og drift. Vi kan bl.a. tilbyde konsulentbistand med følgende fokus:

Skal din skole blive klogere på kunstig intelligens?

Står din skole overfor udfordringer med håndtering af AI? Så book et besøg af CIU.

Vi aflægger gerne din skole et besøg, og skræddersyer dagen efter jeres behov og ønsker.

CIU

Book et besøg

CIU
Implikationer for eksamen og principper for elevarbejde med AI
  • Forståelse af hvordan retningslinjer fra UVM, faglige udvalg og andre påvirker jeres brug af AI i eksamen og elevarbejde.
  • Hjælp til udarbejdelse af elevanbefalinger og retningslinjer.
  • Vejledninger fra UNESCO, faglige udvalg og eksempler på AI-strategier fra andre skoler.
  • Overblik over lovgivning og kompetencekrav til ansatte i forbindelse med AI.
Hvordan kan AI bidrage positivt til undervisning, administration og drift?
  • Overblik over, hvordan AI kan anvendes i både pædagogisk og administrativ kontekst.
  • Hjælp til fastsættelse af ønsker, krav og rammer for AI-udviklingsarbejde.
  • Udarbejdelse af principper for medarbejderes arbejde med AI.
Tekniske systemer – principper og beslutninger
  • Vejledning i valg af AI-leverandører og indgåelse af kontrakter.
  • GDPR og IT-sikkerhedsforanstaltninger.
  • Kriterier for oprettelse af AI-brugere og balance mellem AI’s potentiale og sikkerhedskrav.
Peter Bruus

Ønsker din skole strategisk sparring?

Peter Bruus
Chefkonsulent i CIU
Center for IT i undervisningen

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Center for IT i undervisningen

Opdateret 10.10.23

Til forsiden