På denne side og fem andre tilknyttede sider har vi samlet et udvalg af materialer og eksempler, der dykker ned i emnet kunstig intelligens inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du få en grundig forståelse af, hvad AI konkret er.

Forslag til at bruge kunstig intelligens sammen med eller af eleverne.

På denne side undersøger vi nærmere, hvordan AI også kan være en aktiv del af undervisningen og giver nogle eksempler på hvad du og eleverne sammen kan bruge AI-teknologier til.

Besøg også siderne

Hvad kan eleverne bruge AI til?

Der kan være mange gode grunde til at danne sig et overblik over mulighederne. Det håber vi, at denne side kan være med til at støtte.

Nogle af disse muligheder kan være relevante for dine elever og din undervisning og fortjener derfor ekstra opmærksomhed. For eksempel kan elever med udfordringer inden for skriftlig formidling, men med en god faglig forståelse, drage fordel af kunstigt genererede formuleringer til at støtte deres egne besvarelser. Som du vil se på denne side, kan det også være til hjælp for eleverne i processen med at skabe en motiveret ansøgning

AI med eleverne

Support og støtte

Generativ kunstig intelligens kan være med til at frembringe fx tekster, som eleverne kunne anvende, som vi ser det i filmen herunder. Her bruger konsulent Peter Bruus værktøjet til at lave en motiveret ansøgning.

(Video: marts 2023) Kort film med eksempel på anvendelse af ChatGPT.

Inspiration

Kunstigt skabt tekst kan også være en kilde til inspiration. For hvad hvis både du og din chatbot skulle komme med 5 gode råd til et fagligt problem?

Andre muligheder kunne være at man beder om hjælp til besvarelse af en lignende opgave, og derved får et sammenligneligt materiale til at spejle sit arbejde med.

  • forslag til stikord som eleven kan støtte sig til ved en mundtlig
  • eksempler på besvarelser af lignende opgaver
  • eksempel på argumentations-, diskussions- og konklusions-afsnit
  • eksperimentering med sprog og formulering
  • mulighed for at stille “dumme spørgsmål”

(Video: april 2023) Sådan kan ChatGPT hjælpe med at lave en tale.

Sparring og dialog

Selve det at benytte en prompt kan også være et værktøj til at styrke sin egen forklaring. Så i stedet for at kigge alene på det udbytte du kan få fra værktøjet, vil det også være god ide i at kigge på de aktiviteter, hvor man bruger prompten aktivt over flere runder til at udbede sig tilpasninger, andre vægtninger, andre måder at opstille svaret på og så videre.

Dermed bliver prompten til et kommunikations- og dialogværktøj. Ligesom en googlesøgning kan være god og dårlig, alt efter den ulejlighed man gør sig i søgningen, sådan kan eleverne også opleve forskellige resultater af deres indsats med at formulere og forfine deres kommando til AI-værktøjet.

  • eksempel på argumentations-, diskussions- og konklusions-afsnit
  • drøfte hvordan en prompt og en god samtale har nogle ligheder

Kritisk tænkning

Når eleverne benytter værktøjer baseret på kunstig intelligens, giver det selvfølgelig også mulighed for at vi kigger på, hvad værktøjet er og hvad det kan, for på den måde at rette en kritisk opmærksomhed på både teknologiforståelse, ægthed, gennemsigtighed, sandhed, troværdighed og ophavsret.

Endelig kan man også kigge ind i det tillidsforhold, som både lærer og elev ønsker sig i undervisningen. Hvad kan sætte tilliden under pres i forbindelse med snyd, plagiering og grænser for “hvad man må låne”?

Vidste du...

at kunstig intelligens er et begreb vi har indført, for at kunne have et ord for, at vi giver computere menneskelignende træk og adfærd. Vi får computeren til at svare os på en måde, der kunne være fra et menneske.

Vær opmærksom på

kun at bruge AI-værktøjer, der overholder jeres interne, såvel som eksterne regler og retningslinjer for databeskyttelse. Det kan ikke nytte noget, at en sjov time også bliver en time, hvor elever og læreres personlige oplysninger flyver i hænderne på ukendt tredjepart. Læs mere om datasikkerhed med AI.

Podcast om AI som dilemma

Hvis du ikke allerede har hørt CIUs dilemma-podcasts, så hop med herover og lyt til episode 2: Når man disruptes af en chatbot.

Her drøfter et panel af erfarne undervisere fra Mercantec, Learnmark og Tietgen sammen med CIUs konsulent Peter Bruus, fordele, ulemper, modsætninger og andre forstyrrende elementer, som AI bringer os i hverdagen.

Vil du vide mere om kunstig intelligens?

Så kan du finde alle vores materialer om kunstig intelligens i CIU’s inspirationskatalog. Derudover tilbyder vi også en lang række af aktiviteter og forløb om kunstig intelligens, som du kan finde her og tilmelde dig til. 

Ønsker du altid at blive opdateret på nye AI-aktiviteter, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi udsender månedligt. Du kan tilmelde dig her.


Inspirationskatalog om AI er udgivet af CIU

Senest opdateret september 2023