Hvem er vi i Center for it i undervisningen?

CIU-teamet

Hovednummer: 22 75 97 58
Mail: post@ciuud.dk 
Adresse: Lerchesgade 29, indgang E, lokale E0.35, 5000 Odense C.

Du finder kontaktoplysninger på den enkelte medarbejder herunder.

Kontakt via mail: axel@ciuud.dk eller tlf: 28 95 21 20

Med over 30 års erfaring fra den pædagogiske verden kommer Axel med en bred viden om pædagogisk og didaktisk udvikling i mange forskellige institutionstyper.

Udover 12 år som konsulent i henholdsvis Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, bygget op i DPU og siden placeret i CVU Fyn, har Axel også været konsulent i Produktionsskoleforeningen og fungeret som sekretariatschef i samme forening igennem syv år. Axel har derfor opbygget brede kompetencer inden for pædagogisk udvikling samt organisationsudvikling med fokus på pædagogiske indsatser.

Herudover har Axel stor erfaring med at samarbejde med forskellige styrelser i Undervisningsministeriet, således at eksisterende lovgivning omsættes til praktisk pædagogik. CIU har således en solid ankermand, når politikernes ønsker skal omsættes ude i praksisfeltet.

 

Kontakt via mail: annemette@ciuud.dk eller tlf.: 20896619

Anne Mette Lundstrøm

Anne Mette har en nysgerrig, men også kritisk tilgang til it i undervisningen, og trækker i sit arbejde som CIU-konsulent på erfaringer fra et kvart århundrede som lærer, lektor på læreruddannelsen og senest it-pædagogisk konsulent for gymnasier og SOSU-skoler.

Udgangspunktet for hendes arbejde med it er altid, at teknologien skal tilføje en faglig merværdi og forstærke den afgørende relation mellem læreren, eleven og det faglige indhold.

Særlige interesseområder er udvikling af digitale strategier for skoler, online kompetenceudvikling generelt og digital dannelse, herunder teknologisk handlekraft. Anne Mette er især optaget af, hvordan alle ledere, undervisere og elever kan tilegne sig de almene digitale kompetencer, der er nødvendige for at deltage aktivt i og videreudvikle undervisningen og det omgivende samfund.

Anne Mette har også en proceskonsulentuddannelse med i bagagen, der bidrager til at de mange udviklingsprojekter, Learning Factories, netværk m.m.  som CIU sætter i søen, rent faktisk kommer sikkert i havn med alle om bord.

Kontakt via mail: soren@ciuud.dk eller tlf.: 28 60 09 77

Søren Krebs Møller

Søren er optaget af, hvordan og hvornår it giver mening i forhold til undervisning – og er specielt interesseret i området omkring virtual- og augmented reality (XR). Derfor beskæftigede Søren sig med formidling af kunstig intelligens gennem virtual reality på kandidaten i IT-didaktisk design på Aarhus Universitet.

Søren har også tidligere beskæftiget sig med teknologiforståelse hos undervisere, studerende og andre, da han som selvstændig udviklede og afholdt robotworkshops. Derudover har Søren også et solidt kendskab til undervisningsområdet med erfaring fra folkeskolen og HTX.

Kontakt via mail: marianne@ciuud.dk eller tlf.: 20 73 65 63

Marianne CIU medarbejder

Som etnolog er Marianne interesseret i, hvad der sker i mødet mellem individet og fællesskabet og i mødet mellem mennesket og dets artefakter – herunder de digitale.

Hun har tidligere skrevet ph.d. om faglighed i erhvervsuddannelserne. Hvordan udfolder et fags særlige faglighed og faglige kultur sig? Hvad sker der med den, når fx reformer sætter nye krav til eleverne og lærerne og til uddannelserne som helhed? I disse år tilbyder digitaliseringen uanede, nye muligheder, men hvordan vil de påvirke fagligheden? Hvordan kan man bruge dem konstruktivt til at styrke erhvervsuddannelserne?

Helt overordnet er hun interesseret i, hvordan vi kan se ud over den traditionelle klasserumsundervisning og tilbyde unge andre måder at lære på.

Marianne har i en årrække været ansat i Produktionsskoleforeningen og har stor erfaring i at se på, hvad der sker i værkstedet, når unge lærer igennem at arbejde med praktiske arbejdsopgaver.

Kontakt via mail: lotte@ciuud.dk eller tlf.: 26 29 03 39

Lotte er uddannet journalist og har arbejdet både med video, radio og skrift. Hun har altid haft en forkærlighed for de digitale muligheder og er blandt andet certificeret dronefører.

Hun har som tidligere ansat ved blandt andet TV 2 og Røde Kors erhvervet sig stor erfaring og viden inden for digital formidling. En erfaring hun vil drage nytte af, når hun i CIU skal sørge for at formidle videncenterets mange spændende fund gennem blandt andet nyhedsbreve, Videnscenterportalen og sociale medier.

Kontakt via mail: amina@sdu.dk eller tlf.: 65 50 45 67

Amina har en bachelor i International virksomhedskommunikation med arabisk og en cand. mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet. På baggrund af sin interesse for didaktik og pædagogik, har Amina været meget optaget af kobling mellem forskning og udvikling af undervisning. Derudover har Amina en del undervisningserfaring i folkeskolen, hvor hun blandt andet har undervist tosprogede elever i både dansk og arabisk.

Gennem sit speciale har Amina haft stor interesse i at forske inden for tosprogsdidaktik. Aminas formål med specialet var at skabe en opmærksomhed omkring vigtigheden i at udvikle indsatser for at forbedre tosprogede elevers læring i folkeskolen samt vigtigheden i at inkludere disse elever i skolesystemet. Derfor har hun som en del af sit speciale udarbejdet og udført en indsats under navnet ”Mentorordning” med det formål at styrke tosprogede elevers læring i undervisningen.

I CIU vil Amina, i samarbejde med Jens Jørgen Hansen, lektor fra Syddansk Universitet, udarbejde en kortlægning af it-anvendelsen på erhvervsskoler. Kortlægningen tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser, desk research, observationer og interviews med det formål, at CIU kan danne sig et overblik over erhvervsskolernes it-anvendelse i undervisningen.

Kontakt via mail: katrine.lindvig@ind.ku.dk eller tlf.: 29 80 38 49

Katrine har en ph.d.-grad i universitetspædagogik fra Københavns Universitet samt en kandidatgrad i pædagogik og uddannelsesstudier og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet. Hun forsker i tværfaglighed i undervisning og forskning samt betydningen af digitale vs. analoge undervisningsmetoder.

Katrine er ansat som Post.doc ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Institut og har igennem de sidste knap ti år været tilknyttet forskellige forsknings- og udviklingsprojekter på hhv. Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Hun er således vant til at følgeforske med fokus på efterfølgende anvendelse i praksis. Et meget konkret resultat af hendes forskning har været udviklingen af CoNavigator, som er et værktøj til brug i tværfagligt samarbejde, undervisning og problemløsning.

I CIU vil Katrine primært arbejde med og i vores Learning Factories. Helt konkret følger hun udviklingen og tilpasningen af Learning Factory-konceptet til en dansk kontekst. Når vores Learning Factories er blevet etableret, vil Katrine derudover observere, interviewe, indsamle elev-/lærer-producerede produkter m.m. ligesom hun også vil være med til at facilitere forskellige forløb som fx masterclasses, workshops, fremtidsværksteder og aktionslæringsforløb.