Hvem er vi i Center for it i undervisningen?

CIU-teamet

CIU-teamet udgøres af en lille flok engagerede medarbejdere, der sammen arbejder på at opfylde CIU’s opgave, nemlig at indsamle, analysere og udbrede allerede eksisterende viden om brug af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne og – ikke mindst – være med til at udvikle ny viden på området. Dette sker i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne rundt om i landet og med en række forskningsmiljøer på universiteter og professionshøjskoler.

CIU indbyder løbende erhvervsskolernes medarbejdere til aktiviteter som Learning Factories og forskellige netværk med fokus på centrale temaer, der har relevans for skolernes undervisere, ledere og konsulenter.

Hovednummer: 2275 9758
Mail: post@ciuud.dk 
Adresse: Lerchesgade 29, indgang E, 5000 Odense C.

 

Axel Hoppe – Videncenterchef

Med over 30 års erfaring fra den pædagogiske verden kommer Axel med en bred viden om pædagogisk og didaktisk udvikling i mange forskellige institutionstyper.

Udover 12 år som konsulent i henholdsvis Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, bygget op i DPU og siden placeret i CVU Fyn, har Axel også været konsulent i Produktionsskoleforeningen og fungeret som sekretariatschef i samme forening igennem syv år. Axel har derfor opbygget brede kompetencer inden for pædagogisk udvikling samt organisationsudvikling med fokus på pædagogiske indsatser.

Herudover har Axel stor erfaring med at samarbejde med forskellige styrelser i Undervisningsministeriet, således at eksisterende lovgivning omsættes til praktisk pædagogik. CIU har således en solid ankermand, når politikernes ønsker skal omsættes ude i praksisfeltet.

Kontakt via mail: axel@ciuud.dk eller tlf: 2895 2120

 

 

Anne Mette Lundstrøm – Specialkonsulent

Anne Mette har en nysgerrig, men også kritisk tilgang til it i undervisningen, og trækker i sit arbejde som CIU-konsulent på erfaringer fra et kvart århundrede som lærer, lektor på læreruddannelsen og senest it-pædagogisk konsulent for gymnasier og SOSU-skoler.

Udgangspunktet for hendes arbejde med it er altid, at teknologien skal tilføje en faglig merværdi og forstærke den afgørende relation mellem læreren, eleven og det faglige indhold.

Særlige interesseområder er udvikling af digitale strategier for skoler, online kompetenceudvikling generelt og digital dannelse, herunder teknologisk handlekraft. Anne Mette er især optaget af, hvordan alle ledere, undervisere og elever kan tilegne sig de almene digitale kompetencer, der er nødvendige for at deltage aktivt i og videreudvikle undervisningen og det omgivende samfund.

Anne Mette har også en proceskonsulentuddannelse med i bagagen, der bidrager til at de mange udviklingsprojekter, Learning Factories, netværk m.m.  som CIU sætter i søen, rent faktisk kommer sikkert i havn med alle om bord.

Kontakt via mail: annemette@ciuud.dk eller tlf.: 2089 6619

 

 

Søren Krebs Møller – Specialkonsulent

Søren er optaget af, hvordan og hvornår it giver mening i forhold til undervisning – og er specielt interesseret i området omkring virtual- og augmented reality (XR). Derfor beskæftigede Søren sig med formidling af kunstig intelligens gennem virtual reality på kandidaten i IT-didaktisk design på Aarhus Universitet.

Søren har også tidligere beskæftiget sig med teknologiforståelse hos undervisere, studerende og andre, da han som selvstændig udviklede og afholdt robotworkshops. Derudover har Søren også et solidt kendskab til undervisningsområdet med erfaring fra folkeskolen og HTX.

Kontakt via mail: soren@ciuud.dk eller tlf.: 2860 0977

 

 

Karin Eckersberg – Specialkonsulent

Karin Eckersberg kommer fra forlagsbranchen, hvor hun gennem mange år har arbejdet med didaktisk design og udvikling af digitale læremidler, læringsprodukter og online forløb til elever og lærere på erhvervsuddannelserne. Karin har også afviklet flere skoleudviklingsprojekter med fokus på it-didaktik i EUD og stået i spidsen for en række konferencer om digital læring i regi af Den Digitale Erhvervsskole.

Karin er læreruddannet og har en kandidat fra ITU med fokus på digital læring og konceptudvikling af læringsprodukter. Karin er især interesseret i anvendelsesorienteret praksislæring. Hun har en baggrund som underviser i SOSU og herfra særlig erfaring med problembaseret læring og helhedsorienteret undervisning.

Karin er tilknyttet CIU på nedsat tid og driver i den resterende tid sin virksomhed: IntoLearning.

Kontakt via mail: karin@ciuud.dk eller tlf.: 2449 9921

 

 

Amina Sabah Karim – Projektkonsulent 

Amina har en cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet med speciale i tosprogsdidaktik. Amina har altid haft interesse for forskning og udvikling inden for uddannelsessektoren, primært inklusion og eksklusion i undervisningen.

Amina var ansat som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet, hvor hun i samarbejde med lektor Jens Jørgen Hansen har udarbejdet en forskningsrapport med fokus på erhvervsskolelæreres tilgang til it i undervisningen. Forskningsrapporten blev udarbejdet i samarbejde med CIU.

Amina skal som projektkonsulent i CIU arbejde med forskellige erfaringsopsamlinger og evalueringsopgaver. Primært vil hun være tilknyttet et projekt, der skal undersøge erhvervsskolernes erfaringer med online undervisning under COVID-19.

Kontakt via mail: amina@ciuud.dk eller tlf.: 2075 6932

 

 

Lotte Bach Andersen – Kommunikationskonsulent

Lotte er uddannet journalist og har arbejdet både med video, radio og skrift. Hun har altid haft en forkærlighed for de digitale muligheder og er blandt andet certificeret dronefører.

Hun har som tidligere ansat ved blandt andet TV 2 og Røde Kors erhvervet sig stor erfaring og viden inden for digital formidling. En erfaring hun vil drage nytte af, når hun i CIU skal sørge for at formidle videncenterets mange spændende fund gennem blandt andet nyhedsbreve, Videnscenterportalen og sociale medier.

Kontakt via mail: lotte@ciuud.dk eller tlf.: 2629 0339

 

 

Bjarne Andersen – Konsulent 

Bjarne er tilknyttet CIU som konsulent og arbejder til daglig som lærer på Medieskolerne i Viborg samt som fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Bjarne har 22 års erfaring som erhvervsskolelærer, hvor han har undervist i informationsteknologi, innovation, iværksætteri og videoproduktion. Han har de sidste 15 år derudover været ansat som fagkonsulent, hvor han blandt andet arbejder med 15 forskellige erhvervsuddannelser, innovation og iværksætteri på EUD, samt it og digitalisering på tværs af erhvervsuddannelserne. Bjarne er desuden fagkonsulent i grundfaget erhvervsinformatik og har været leder af udviklingsgruppen til dette fag.

”It skal bruges til at give bedre undervisning og understøtte elevernes læring!” Dette er Bjarnes motto og er udgangspunktet for hans arbejde i CIU. Bjarne er primært tilknyttet CIU’s Learning Factory omkring it i grundfagene. Derudover vil Bjarne også være tilknyttet et projekt med Teknologisk Institut omkring erhvervsinformatik, der faciliteres gennem CIU’s mini-Learning Factory-koncept.

Kontakt via mail: bjarne@ciuud.dk eller mobil: 2511 4775

 

Gå tilbage til forsiden her.