CIU's Advisory Board består af eksperter fra erhvervslivet, organisationer og uddannelses- og forskningsmiljøer.

Advisory Boardet er et rådgivende organ, hvor medlemmerne bidrager med viden og rådgivning om nye digitale, politiske, internationale, samfunds- og forskningsmæssige tendenser. Boardet skal medvirke til, at CIU som videnscenter fortsat har fingeren på pulsen ift. at tilbyde innovative, relevante og udviklende aktiviteter til landets erhvervsskoler, der i sidste ende gør en positiv forskel for EUD-elevernes læring.

Medlemmerne er særligt udpeget af CIU og består i 2022-2024 af:

 • Dorthe Wang, direktør, Tietgen. Formand for Advisory Board
 • Carsten Ørkilde, IT-chef, Herningsholm Erhvervsskole
 • Thomas Ryberg, professor og leder IAS PBL, Aalborg Universitet
 • Jens Jørgen Hansen, lektor Institut for design og kommunikation, Syddansk Universitet
 • Vibe Aarkrog, lektor DPU, Aarhus Universitet
 • Camilla Hutters, leder af NCE, Københavns Professionshøjskole
 • Marianne Riis, docent, Professionshøjskolen Absalon
 • Camilla Nellemann, chefkonsulent, MADE – Manufacturing Academy of Denmark
 • Esben Trier, CEO, EdTech Denmark
 • Therkel Sand Therkelsen, exploring the metaverse – Immersive tech
 • Stine Sund Hald, chefkonsulent, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Henrik Amdi Madsen, direktør, Industriens Uddannelser
 • Jesper Vedersø McCandless, hovedbestyrelsesmedlem i Uddannelsesforbundet
 • Thomas Skytte, direktør, Praxis
 • Lissi Hansen, redaktionschef, Gyldendal
 • Sebastien Bigandt, seniorkonsulent, Tænketanken DEA
 • Bo Lykke Fredsgaard, forankringschef, Astra

Opdateret den 06.09.23

Til forsiden