Projekt: GenAI STEM

På denne side kan du læse mere om vores landsdækkende forskningsprojekt.

Målet med projektet ’Generativ AI i STEM-undervisningen på EUD’ er at udvikle STEM-fagligt og erhvervsrettet didaktisk materiale, modeller og metoder, der kan understøtte faglærernes forståelse og anvendelse af generativ AI i STEM-undervisningen på de tekniske uddannelser.

Du kan læse den officielle pressemeddelelse her.

 

Vil du modtage nyhedsbrev fra projektet?

Vi samler alle fremskridt i et kvartalsvist nyhedsbrev, så du løbende kan holde dig opdateret om projektets udvikling og foreløbige resultater. Heri præsenterer vi også den viden, vi bygger projektet på, så du kan læse om andre undersøgelser vedrørende AI i STEM-fagene.

Derudover vil der eksklusivt i nyhedsbrevet blive udgivet en mini-rapportserie, “Indblik”, som giver dig dybdegående indsigt i projektet og dets resultater.

Udvalgte nyheder, som indgår i rapporten “Indblik” og i nyhedsbrevet, vil også blive udgivet på denne side.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Bag projektet

Projektet ’Generativ AI i STEM-undervisning på EUD’ støttes med knap 5,4 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden og løber i perioden fra 01.01.24-30.06.26.

 

CIU's rolle i projektet

Som en del af dette projekt, vil vores signaturkoncept, Learning Factory, blive brugt som et aktionslæringsforløb for deltagende lærere.

CIU vil være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af en særligt tilpasset Learning Factory. Til dette forløb skal lærerne til fabriksdagene udvikle deres forståelse og anvendelse af GenAI i STEM-undervisningen.

Derudover vil der være perioder på deres lokale skoler, hvor de skal eksperimentere med anvendelsen af GenAI i deres undervisning.

Projektets samarbejdspartnere

Projektet bliver udarbejdet i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og Professionshøjskolen VIA og støttes af Novo Nordisk Fonden.

I projektet deltager desuden fem erhvervsskoler – Tradium, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Syddansk Erhvervsskole og NEXT.

Derudover består projektets følgegruppe af repræsentanter fra Uddannelsesforbundet, DEG, EVU, Industriens Uddannelser, Byggeriets Uddannelser og Videnscenter for Digital Teknologiforståelse.