Learning Factory

Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er et forløb, hvor vi undersøger og udvikler ny viden om, hvordan it kan bidrage til at løse skolers lokale udfordringer, der relaterer sig til undervisningen på EUD.

Hver deltager arbejder i forløbet med en konkret udfordring fra egen skole og producerer i samarbejde med lærere, ledere, elever og dygtige fagfolk et skræddersyet løsningsforslag, der kan bruges direkte i skolens hverdag. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen. Læs mere om Learning Factory-konceptet.

Kommende forløb

CIU udbyder løbende nye Learning Factories med fokus på forskelliger udfordringer for skoler. Det kan fx være udfordringer som frafald, visualisering af teori eller hensigtsmæssig af kunstig intelligens i undervisningen. Se vores kommende forløb her.

Hvad mener tidligere deltagere?

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet to evalueringer af CIU’s aktiviteter, herunder deltagernes udbytte i en Learning Factory. De viser blandt andet:

  • Learning Factories opleves af deltagerne som meget givende, fordi der bl.a. gives faglige input, sparring og egentlig udviklingstid hjemme på skolen. 24 ud af 25 deltagere vurderer, at deres skole har fået et relevant udbytte af forløbene (evaluering 1).
  • 95 % af CIU’s deltagere svarer i spørgeskemaundersøgelser, at CIU’s aktiviteter i høj eller nogen grad bidrager til at styrke brugen af it på erhvervsuddannelserne (evaluering 2).

Hør i videoen, hvad du kan få ud af at deltage i en Learning Factory – set fra et lærer-, leder- og elevperspektiv.