Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er et forløb, hvor vi undersøger og udvikler ny viden om, hvordan it kan bidrage til at løse skolers lokale udfordringer, der relaterer sig til undervisningen på EUD.

Hver deltager arbejder i forløbet med en konkret udfordring fra egen skole og producerer i samarbejde med lærere, ledere, elever og dygtige fagfolk et skræddersyet løsningsforslag, der kan bruges direkte i skolens hverdag. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen. Læs mere om Learning Factory-konceptet.

Vidste du? Alle vores tilbud er gratis for erhvervsskoler.

Kommende Learning Factories

Her kan du læse mere om vores kommende Learning Factories, som du kan tilmelde dig til

Hvad mener tidligere deltagere?

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet to evalueringer af CIU’s aktiviteter, herunder deltagernes udbytte i en Learning Factory. De viser blandt andet:

  • Learning Factories opleves af deltagerne som meget givende, fordi der bl.a. gives faglige input, sparring og egentlig udviklingstid hjemme på skolen. 24 ud af 25 deltagere vurderer, at deres skole har fået et relevant udbytte af forløbene (evaluering 1).
  • 95 % af CIU’s deltagere svarer i spørgeskemaundersøgelser, at CIU’s aktiviteter i høj eller nogen grad bidrager til at styrke brugen af it på erhvervsuddannelserne (evaluering 2).

Hør i videoen, hvad du kan få ud af at deltage i en Learning Factory – set fra et lærer-, leder- og elevperspektiv.

Redigeret den 21.11.23

Til forsiden