Learning hvad for noget?

Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er en måde at undersøge og udvikle ny viden om, hvordan it kan bidrage til at løse lokale autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Her er der fokus på at udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.

 

Hvad er en Learning Factory – og hvad er det ikke?
Find svarene i videoen herunder. Læs også vores FAQ med nogle af de mest stillede spørgsmål her.

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb på et halvt år bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. Hver deltager arbejder i forløbet med et konkret problem eller en udfordring fra sin egen praksis.

I faserne mellem fabriksdagene arbejder deltagerne med deres konkrete udfordringer på egen skole og fremstiller et løsningsforslag, der efterfølgende kan bruges på skolen. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler.

Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Læs mere om Double Diamond-modellen her.

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

En Learning Factory er ikke et kursus. En Learning Factory er en længerevarende faciliteret læreproces, der finder sted parallelt med arbejdet og undervisningen på skolen. Dog tager læringsfabrikken – ligesom et kursus – udgangspunkt i et generelt tema, der sættes i gang af input fra forskere og praktikere. Men hver enkelt deltager bringer konkrete autentiske udfordringer, der skal løses undervejs, med ind i fabrikken og tager konkrete skræddersyede løsningsforslag med hjem fra forløbet.

Læringsfabrikken løber derfor også over længere tid, og en vigtig del af arbejdet foregår imellem fabriksdagene, hvor kolleger, elever og ledelsen involveres i arbejdet.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her.

 

Lokal forankring

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt. 

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring. 

Opdateret den 22. februar 2021.

Gå tilbage til forsiden her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *