Double Diamond-designproces

Her kan du læse mere om den innovationsmodel, der benyttes i CIU’s Learning Factories.

 

Double Diamond-model

Double Diamond-model fra innovation.sites.ku.dk

 

Et Double Diamond-design er et velafprøvet format for kreative og innovative udviklingsprocesser udviklet af det britiske Design Council i 2005. Double Diamond-processen udmærker sig blandt andet ved at angive nogle klare og velafgrænsede faser, der bidrager til at styre udviklingsprocesserne og guide deltagerne undervejs. Ligeledes er der fokus på output, dvs. løsninger, produkter eller koncepter, der løser konkrete problemstillinger i praksis.

 

De fire faser 

Discover 

Projektet starter med en udforskningsproces  

Discoverfasen er præget af divergerende tænkning, hvor teamet åbner løsningsrummet og undersøger en bred vifte af behov, problemer og muligheder. 

I denne fase af designprocessen stilles der spørgsmål, undersøges hypoteser eller problemstillinger baseret på research og analyse af brugerbehov, markedsdata, tendenser og andre informationskilder. 

 

Define 

Definition af problemet og opgaven  

Definefasen analyseres og syntetiseres en kombination af ideer eller retninger identificeret under Discoverfasen i en opgavebeskrivelse(brief) indeholdende aktiviteter relateret til udviklingen af nye produkter eller services. 

Vigtige aktiviteter i fasen er: indledende idé- og projektudvikling, projektledelse, forhandling og godkendelse af målsætninger for projektet. 

 

Develop 

Udviklingsfasen, hvor idéer omskabes til konkrete produkter eller ydelser 

I Develop-fasen er projektet blevet godkendt (f.eks. af case virksomhed) til videreudvikling. 

Develop-fasen udvikles idéer, som skal løse problem eller brugerbehov identificeret i Discover- og Define-faserne. Anvendte designmetoder brugt i denne fase omfatter brainstorming, visualisering, prototyping og scenarieudvikling. 

 

Deliver 

Afsluttende test og lancering 

I Deliver-fasen af Double Diamond processen gennemgår det endelige koncept endelig afprøvning, produktion og lancering. Det vil sige, at resultatet er et produkt eller en service, der løser problemet identificeret under Discover-fasen. 

Vigtige aktiviteter i fasen er: Afsluttende test, godkendelse, lancering og evaluering. 

 

Redigeret den 23.03.2023

Kilde: https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/
Til forsiden