FAQ om Learning Factories

Hvad er en Learning Factory?

Siden september 2019 har CIU udbudt en række Learning Factories med forskellige temaer: Virtual reality, augmented reality, videndeling, digitaliseringsstrategier, navigation i en jungle af digitale værktøjer, uddannelseslederen i krydspres m.fl. Men hvad er en Learning Factory egentlig, og hvorfor har CIU valgt at arbejde med konceptet? 

Helt kort er en Learning Factory (LF) en måde at undersøge og udvikle ny viden om, hvordan it kan bidrage til at løse lokale autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. 

En LF skal ses som et kapacitetsopbyggende forløb, hvor der er fokus på produktudvikling og anvendelse af produktet. Et forløb består af en række ‘fabriksdage’, hvor alle fabrikkens deltagere mødes. Hver deltager arbejder i forløbet med et konkret problem eller en udfordring fra sin egen skole. I faserne mellem fabriksdagene arbejder deltagerne med deres konkrete udfordringer på egen skole og fremstiller et løsningsforslag, der efterfølgende kan bruges på skolen. Læs mere om designprocessen her. 

 

Hvorfor er en Learning Factory ikke bare en workshop?

En workshop vil ofte tage udgangspunkt i en generel problemstilling eller tema, og afholdes ofte over et kort og isoleret tidsrum, hvor en eller flere eksperter eller erfarne deltagere kommer med oplæg til fælles efterfølgende diskussion. 

En Learning Factory er en længerevarende faciliteret læreproces, der finder sted parallelt med arbejdet og undervisningen på skolen. Ligesom workshoppen tager læringsfabrikken udgangspunkt i et generelt tema, der sættes i gang af input fra forskere og praktikere. Men hver enkelt deltager bringer konkrete autentiske udfordringer, der skal løses undervejs, med ind i fabrikken og tager konkrete skræddersyede løsningsforslag med hjem fra forløbet. Deltagerne indgår tilmed i et fællesskab, hvor de deler erfaringer og kan afprøve andres gode idéer i egen kontekst. 

Læringsfabrikken løber derfor også over længere tid, og en vigtig del af arbejdet foregår imellem møderne eller ’fabriksdagene’, hvor kolleger, elever og ledelsen involveres i arbejdet. I CIU har vi særligt fokus på at inddrage ledelsen i udviklingsarbejdet, så løsningerne bliver forankret og implementeret på skolerne. 

Hver enkelt fabrik kan planlægges forskelligt og med inddragelse af forskellige faciliteringsmetoder. Men fælles for alle er fokus på læring, videndeling, videnskabelse og løsning af konkrete udfordringer i undervisningen eller andre situationer på skolerne. 

 

Hvorfor har CIU valgt at arbejde med Learning Factories?

I CIU arbejder vi med Learning Factories, fordi vi har fokus på at skabe både ny viden og nye konkrete løsninger på autentiske og lokale – men ofte også genkendelige – udfordringer på erhvervsuddannelserne. Derfor stilles de konkrete løsningsforslag, deltagerne kommer frem til, også til rådighed for hele sektoren gennem et digitalt katalog på vores portal. 

Igennem arbejdet i læringsfabrikkerne ønsker vi desuden at udvikle læringsmiljøer, som bygger bro mellem teori og praksis, uddannelsessystemet og erhvervslivet. Derfor er det vigtigt, at det er skolernes egne medarbejdere, der sammen udforsker problemstillingerne og udvikler løsningerne. 

 

Hvem kan deltage i en Learning Factory?

Formålet med CIU’s Learning Factories er som tidligere nævnt at udvikle ny viden og løse konkrete problemer. Dermed er eleverne den primære målgruppe – på den lange bane. I første omgang er det dog lærere, ledere og it-pædagogiske konsulenter, der udgør den primære målgruppe for vores Learning Factories. 

Der kræves ikke nogen forudgående it-teknisk erfaring af deltagerne. Det afgørende er, at man er interesseret i at arbejde med en konkret udfordring fra sin undervisning eller andet arbejde på skolen og i at undersøge, hvordan (en ændret brug af) it kan styrke elevernes læring og kvaliteten af undervisningen. 

 

Hvad får deltagerne og deres skoler ud af det?

Hver Learning Factory resulterer i konkrete løsninger, der kan implementeres direkte og testes i undervisningen eller andet arbejde på deltagernes skoler. 

Undervejs følger medarbejdere fra CIU og/eller eksterne facilitatorer den enkelte deltagers forløb tæt og tilbyder individuel sparring i det arbejde, der foregår imellem fabriksdagene. 

 

Hvem vælger temaerne for de forskellige Learning Factories?

Det gør CIU’s konsulenter i tæt dialog med jer ude på skolerne. For at man som deltager kan engagere sig i en Learning Factory, kræver det, at temaet er relevant for ens praksis og daglige arbejde, og som man er villig til at bruge tid og kræfter på. Vi opretter derfor kun Learning Factories, som arbejder med løsninger på autentiske problemer fx frafald, undervisningsdifferentiering, vidensdeling, overgange mellem skole og praktik etc. Vi er altid åbne over for ideer og ønsker til kommende Learning Factories, så send os gerne dine tanker på post@ciuud.dk 

 

Hvor stammer Learning Factory-begrebet fra?

Learning Factory-konceptet blev udviklet med henblik på at bygge bro mellem teori og praksis for at imødekomme udviklingen og implementeringen af ny teknologi i etablerede industrielle virksomheder. 

Hvor hver enkelt del i Industriens produktionskæde tidligere var afgrænset, konkret og personstyret, er store dele af produktionen i dag usynlig og varetaget af komplekse tværgående (it-baserede) systemer. Det betyder, at selv mindre problemer i produktionskæden påvirker flere lag af organisationen og på forskellige måder. Samtidig er systemerne så specialiserede, at der er behov for at samle folk med ekspertise fra forskellige områder af organisationen, så man kan skabe effektive, fleksible, skræddersyede løsninger. 

Det var et amerikansk konsortium ledet af Penn State University, der i 1994 udviklede Learning Factory-konceptet. Siden da har begrebet vundet indpas på tværs af landegrænser og industrier, og er videreudviklet i uddannelses-, undervisnings- og læringsmiljøer. 

I Danmark har University College Lillebælt og Aalborg Universitet igennem de sidste par år etableret Learning Factories i form af samarbejder mellem virksomheder og studerende, og har på den måde gjort det muligt for studerende at udforske konkrete og autentiske problemstillinger til gavn for virksomhederne. 

Learning Factory-konceptet dækker over autentiske processer, der finder sted i forskellige læringsmiljøer og rummer tekniske såvel som organisatoriske aspekter. Oprindeligt refererer begrebet til ’industry-partnered engineering design projects with interdisciplinary and hands on focus’ (1). Som didaktisk begreb rummer en Learning Factory både formel, uformel og praksis læring med et problem- og projektorienteret fokus. 


Vil du vide mere
om CIU’ Learning Factories?

Dette var en gennemgang af de indtil nu mest stillede spørgsmål. Hvis du har lyst til at vide mere om form og indhold, kan du læse mere her på portalen. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

Mail: post@ciuud.dk
Telefon: 2275 9758 

 

1: Abele, E., Metternich, J., & Tisch, M. (2019). Learning factories: concepts, guidelines, best-practice examples.

Redigeret den 29.03.2023

Til forsiden