På denne side og fem andre tilknyttede sider har vi samlet et udvalg af materialer og eksempler, der dykker ned i emnet kunstig intelligens inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du få en grundig forståelse af, hvad AI konkret er.

På denne side, hvor du er nu, kommer du tæt på begrebet kunstig intelligens, som også forkortes AI. På de næste sider sætter vi fokus på didaktikken og kigger på, hvad du kan bruge AI til i din forberedelse og undervisning, samt hvad eleverne kan bruge det til.

Til sidst samler vi ressourcer og stiller skarpt på blandt andet GDPR.

Besøg også siderne

Hvad er Kunstig Intelligens?

Kunstig intelligens er et værktøj, der er bygget med det formål at kunne simulere ægte intelligens. Dette opnås ved at bruge statistik, beregninger og store mængder data til at oprette modeller, der kan simulere intelligens.

Kunstig intelligens er blevet bygget ind i utallige værktøjer og tjenester på nettet, men det er især med værktøjet ChatGPT, at det har fået bred opmærksomhed, herunder inden for uddannelsesområdet.

ChatGPT er en chatrobot, der kan besvare (næsten) alle dine spørgsmål og er baseret på kunstig intelligens. Denne nye teknologi så dagens lys i slutningen af 2022 og har allerede gjort sit indtog mange steder inden for undervisnings- og uddannelsesverdenen. Nogle har kendt til det i noget tid, mens andre blev taget lidt på sengen. Men ikke desto mindre har der været livlig debat om denne ChatGPT. Nogle er for, andre imod, og mange står sikkert et sted i midten. For er det ren snyd og plagiering, eller vil kunstig intelligens komme til at revolutionere vores undervisnings- og uddannelsessystemer?

Én ting er sikkert: Teknologien er her og bliver allerede bredt anvendt – elever deler videoer på TikTok om anvendelsesformer, lærere er allerede i gang med at afprøve teknologien til f.eks. feedback, mens flertallet måske stadig er lidt afventende.

Hvordan er kunstig intelligens opstået?

Kunstig intelligens, som vi kender det fra værktøjer som ChatGPT, der leverer tekst, er et resultat af omfattende analyse af store mængder tekst og data. ChatGPT er en model, der er trænet på enorme datamængder. Når man bruger ChatGPT, er det sandsynlighederne i forhold til modellen, der bestemmer den resulterende tekst.

Disse mekanismer giver os mulighed for at interagere med et værktøj, der kan efterligne vores skriftlige adfærd og måde at udtrykke os på.

ChatGPT 4 er udviklet ud fra forskellige datasæt og træningsmetoder. OpenAI har gennemgået store dele af internettet og indsamlet en datamængde svarende til 45 milliarder bøger, der inkluderer websider, billeder, bøger, forskningsartikler, nyhedsartikler, debatfora, myndighedssider, programmeringssprog, matematik og links til online tilgængelige filer og hjemmesider.

Alt dette data er blevet integreret i en model. Modellen er et neuralt netværk, der ikke styres af algoritmer, men i stedet genererer svar baseret på statistiske beregninger. Når man interagerer med modellen, modtager man et sandsynligt svar baseret på det emne, man diskuterer.

Fra indhold, parametre og algoritmer til et output til brugeren.

Hvad kommer fra hvem?

En væsentlig udfordring ved kunstig intelligens er, at brugen ikke har mulighed for at hvor indhold kommer fra. Du kan ikke vide hvilke kilder, og dermed rettigheder og meninger, der danner grundlag for de formuleringer, du får fra en dialog med et AI-værktøj.

Tilsvarende kan formuleringerne fra AI-værktøjet være så overbevisende, at det kan være umuligt for en modtager også at se hvem, der har skrevet den tekst, de får. Det kan resultere i tab af troværdighed, snyd og plagiering, men også generelt svække troværdigheden for selve teksten som medie. Der er derfor god grund til at forholde sig både fordele og ulemper ved teknologierne, hvilket vi kigger nærmere på, på de kommende sider.

Model af uigennemsigtigheden omkring AI. For hvor kommer elevens besvarelse fra?
Hvad betyder AI?

AI er den engelske forkortelse for Artificiel Intelligens og oversættes til dansk til kunstig intelligens.

 

Hvad betyder generativ AI?

ChatGPT er et af de mest kendte generative AI-værktøjer, der formår at producere tekst. Udover dette findes der mange andre tjenester såsom Midjourney, der kan generere billeder, eller Blockadelabs, der skaber VR-billeder.

Det, der forbinder disse tre platforme, er brugen af prompten – hvor brugeren interagerer med værktøjet gennem tekstbeskeder.

Målet med disse platforme er at give brugerne mulighed for at få skabt indhold ved hjælp af enkle tekstkommandoer, hvilket åbner op for en bred vifte af kreative anvendelser.

Hvad er en prompt?

En prompt er en kommando.

Vil du vide mere om kunstig intelligens?

Så kan du finde alle vores materialer om kunstig intelligens i CIU’s inspirationskatalog. Derudover tilbyder vi også en lang række af aktiviteter og forløb om kunstig intelligens, som du kan finde her og tilmelde dig til. 

Ønsker du altid at blive opdateret på nye AI-aktiviteter, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi udsender månedligt. Du kan tilmelde dig her.


Inspirationskatalog om AI er udgivet af CIU

Senest opdateret september 2023