Mini-Learning Factory om
kunstig intelligens – anvendelse i undervisningen


Hvad er en Mini-Learning Factory?

En Mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afholdes på jeres egen skole for fx en afdeling, et faglærerteam m.m. Formålet er at opbygge og samskabe ny viden og udvikle konkrete løsningsforslag til brug på jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afviklingen af forløbet her.

 

Motivation 
Kunstig intelligens (AI) er en teknologi, der bliver mere og mere udbredt og påvirker vores samfund og arbejdsmarked på mange måder. Derfor er det vigtigt for skoler at have en forståelse af, hvad AI er, og hvordan det kan anvendes i undervisningen og på skolen generelt. I denne mini-Learning Factory vil vi undersøge, hvordan AI kan integreres i eksisterende undervisning og på skolen som helhed.

 

Mål og indhold
Målet er, at deltagerne udvikler en grundlæggende forståelse for AI og kan tage stilling til, hvordan skolen kan integrere AI i undervisningen og på skolen generelt. Indholdet vil omfatte:

• Hvad er AI, og hvordan fungerer det?
• Anvendelse af AI i undervisning og på skolen
• Udvikling af konkrete løsninger til implementering af AI på skolen

 

Hvordan foregår forløbet?
Forløbet omfatter:

• et indledende online møde/opstartswebinar
• en fabriksdag
• en udviklingsperiode
• og en afsluttende online opsamling

Læs mere om afviklingen af Mini-Learning Factories her.

Ved det indledende møde/opstartswebinar vil vi introducere AI og drøfte, hvordan det kan anvendes i undervisningen og på skolen.

På fabriksdagen vil der være vidensinput om AI-teknologi og konkrete eksempler på anvendelse i undervisningen og på skolen. Vi vil også arbejde med praksisnære løsninger, som kan afprøves i undervisningen.

Ved den afsluttende online opsamling præsenterer vi hinanden for afprøvninger og refleksioner med henblik på, at skolen kan tage stilling til, hvordan AI kan integreres på skolen.


Udbytte

På underviserniveau:

• Viden om AI-teknologi og konkrete eksempler på anvendelse i undervisningen
• Viden om didaktisk planlægning af undervisning med AI

På skoleniveau:

• Input til vision eller pædagogisk didaktisk grundlag i relation til AI
• Viden om teknisk setup og muligheder samt input til krav spec
• Input til at arbejde med lærernes efteruddannelse i relation til AI

 

Tilmelding
Der er løbende tilmelding til CIU’s mini-Learning Factories. Skolen tilmelder sig et forløb ved at skrive til Mark Arpe Mortensen på nedenstående kontaktinformationer.

Mark Arpe Mortensen

Tilmelding og spørgsmål til denne mini-Learning Factory

Mark Arpe Mortensen
Specialkonsulent i CIU

 

Se flere mini-Learning Factories fra CIU

• Visualisering med interaktive billeder/360°-miljøer
• It i grundfagene
• Differentiering med film og podcast
Hybrid undervisning

Gå tilbage til forsiden her.