Mini-Learning Factory om
hybrid undervisning

Hvad er en mini-Learning Factory?
En mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afvikles på egen skole for fx en afdeling, et faglærerteam m.m. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afvikling af forløbet her.

 

Hvorfor en mini-Learning Factory om hybrid undervisning?
Nedlukninger i forbindelse med COVID-19 har skabt et øget fokus på mulighederne med hybrid undervisning. Men hvad er det præcis, vi får af merværdi med denne undervisningsform? Det kommer selvfølgelig an på, hvordan vi organiserer og afvikler undervisningen. I denne mini-Learning Factory undersøger vi derfor både det didaktiske og det tekniske setup i relation til den lokale skoles undervisningskontekst og behov. 

 

Mål og indhold
Målet er, at deltagerne udvikler en nuanceret forståelse for hybrid undervisning og kan tage stilling til, hvordan skolen vil organisere og afvikle hybrid undervisning.  

 

Hvordan foregår forløbet?
Forløbet omfatter et indledende online møde/opstartswebinar, en fabriksdag, en udviklingsperiode og en afsluttende online opsamling. Læs mere om afvikling af mini-Learning Factories her.

Ved det indledende møde/opstartswebinar sættes rammen for forløbet. På fabriksdagen tager vi udgangspunkt i skolens udfordringer med den nuværende undervisningsform, og vi arbejder med skolens  ønsker og årsager til, at man overvejer hybrid undervisning. På fabriksdagen vil der være vidensinput, der omhandler didaktik og teknik, og vi finder praksisnære tekniske og didaktiske løsninger, som efterfølgende kan afprøves i undervisningen.  

Ved den afsluttende online opsamling præsenterer vi hinanden for afprøvninger og refleksioner med henblik på, at skolen kan tage stilling til, om/hvordan skolen fremadrettet vil organisere og afvikle hybrid undervisning.  

 

Udbytte
På underviserniveau: 

• Viden om hybrid undervisning og konkrete eksempler
Viden om didaktisk planlægning af hybrid undervisning 

På skoleniveau: 

• Input til vision eller pædagogisk didaktisk grundlag i relation til hybrid undervisning
Viden om teknisk setup og muligheder samt input til krav spec
Input til at arbejde med lærernes efteruddannelse i relation til hybrid undervisning 

 

Vær opmærksom på
Det kræver teknisk udstyr at afvikle hybrid undervisning, og alt efter skolens ambitionsniveau kan det være nødvendigt at anskaffe sig teknisk udstyr. Dette kan vi afklare, før I beslutter jer for denne mini-Learning Factory. 

 

Tilmelding
Der er løbende tilmelding til CIU’s mini-Learning Factories. Skolen tilmelder sig et forløb ved at skrive til Karin Eckersberg, der er ansvarlig for afviklingen af denne mini-Learning Factory om hybrid undervisning.   

Karin Eckersberg

Tilmelding og spørgsmål til denne mini-Learning Factory

Karin Eckersberg
Chefkonsulent i CIU