På denne og fem undersider har vi samlet et udvalg af materialer og eksempler, der dykker ned i emnet kunstig intelligens inden for erhvervsuddannelserne.

Her kan du blive klogere på, hvordan du kan inddrage AI i din undervisning.

Hvordan skal man bruge kunstig intelligens i undervisningen?

Der er selvfølgelig ikke noget entydigt svar på, om man skal bruge AI i sin undervisning. Men der kan være situationer, hvor du kan overveje om teknologien kan være en støtte eller et supplement.

Det vil vi gerne prøve at kigge ind på denne side.

Besøg også siderne

Fire betragtninger omkring AI i undervisningen

AI som støtte og support

I en klasse med mange elever kan det være udfordrende at nå rundt til alle eller føre gode fælles samtaler. En chatbot giver mulighed for, at eleverne individuelt eller i grupper kan diskutere spørgsmål eller få hjælp til løsninger. Derved kan arbejdet blive støttet af AI, og eleverne kan præsentere ikke kun deres svar, men også de fremskridt, de har opnået gennem gentagne prompting.

AI kan også støtte elever med skriftlige vanskeligheder. Her findes der mange muligheder for støtte til grammatik og formidling.

Et af de mest velkendte argumenter for at bruge kunstig intelligens i undervisningen er, at det kan fungere som en personlig assistent. Khan Academy er en af verdens førende organisationer, der tilbyder online læringsforløb med kunstig intelligens. Her kan du se, hvordan de gør:

Effekten af at lære fra en ‘Tutor’ er blevet gentagne gange påvist som den mest effektive læringsmetode. Det centrale spørgsmål her er, om en AI-tutor besidder tilstrækkelig faglig ekspertise til at forbinde den digitale læring med den virkelige verden.

Vibe Aarkrog, der forsker i forholdet mellem teori og praksis inden for erhvervsuddannelser, præsenterede i et interview med CIU konceptet ‘abstraktionsmusklen’. Når en elev lærer teori og anvender den i eksempler fra den virkelige verden, trænes abstraktionsmusklen. Dette udgør en grundlæggende del af praksislæring og styrker overførslen af viden fra konkrete eksempler til en kompleks virkelighed.

En AI-tutor skal derfor kunne vejlede eleven i, hvordan forskellige undervisningselementer er forbundet og bygger på hinanden for at understøtte evnen til at lære nyt.

I en læringskontekst er eleverne ofte ubevidst inkompetente, hvilket betyder, at de ikke er klar over, hvad de ikke ved. Derfor vil de muligvis have svært ved at vurdere kvaliteten af deres AI-tutors vejledning og læring.

Her lægges ansvaret tilbage på underviseren. Den nye udfordring er at sikre, at AI-tutoren vejleder eleven på en hensigtsmæssig måde

 

AI som inspiration og supplement

ChatGPT og mange andre generative ai-værktøjer, der kan producere velformulerede tekster, giver os en tilgang til utallige variationer af formuleringer og forklaringer af fx fagbegreber og faglige områder. Det kan vi udnytte til også at støtte vores elever.

 

AI som snyd

Kunstig intelligens er skabt med det formål, at kunne efterligne os. Det åbner for et område, der også kan misbruges til fx snyd. Men hvornår er det vigtigt, at italesætte brugen af kunstigt skabt indhold som snyd?

AI til kritisk tænkning

Kunstig intelligens anvender eksisterende viden, som den er blevet fodret med. Hvem der står bag udvælgelsen af disse tekster og hvordan deres algoritmer prioriterer bestemte oplysninger eller formuleringer over andre, er skjult for os.

Kunstig intelligens bør derfor, ligesom andre teknologier, altid give anledning til en kritisk refleksion over både teknologien selv og de resultater, den producerer. Det er også relevant at diskutere i hvilket omfang brugere og teknologien gensidigt påvirker dens udvikling. Det er sandsynligt, at teknologien tilpasser sig og genererer forslag og formuleringer baseret på tidligere svar givet til lignende interesser eller behov

Kunstig intelligens for dummies

I april 2024 udkom Troels Jensen fra KP med vejledningen “Sprogmodeller for dummies”. Hent PDF her.

Denne vejledning giver dig en solid og aktuel grund-indførelse i sprogmodeller og kunstig intelligens.

Tak til Troels Jensen, for at tillade at vi må dele vejledningen her.

Vær opmærksom på

Husk uanset om vi kigger på AI som support og støtte, som et greb til at hjælpe og inspirere eller som en måde at snyde på, så er generativ AI konstant i gang med at udfordre vores opfattelser og vante rammer og mønstre.

Så et vigtigt greb er nok særligt at bevare en åben tilgang til hvad AI er (lige nu).

Vil du vide mere om kunstig intelligens?

Så kan du finde alle vores materialer om kunstig intelligens i CIU’s inspirationskatalog. Derudover tilbyder vi også en lang række af aktiviteter og forløb om kunstig intelligens, som du kan finde her og tilmelde dig til. 

Ønsker du altid at blive opdateret på nye AI-aktiviteter, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi udsender månedligt. Du kan tilmelde dig her.


Inspirationskatalog om AI er udgivet af CIU

Senest opdateret september 2023