Mini-Learning Factory om AI-understøttede didaktiske løsninger til elever med læse- og skrivevanskeligheder

Denne Mini-Learning Factory har til formål at udforske og udvikle didaktiske og digitale løsninger, der kan understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder.

I dette forløb vil vi dykke ned i potentialet bag AI-assistenter og andre digitale teknologier for at skabe tilpassede læringsmiljøer, der understøtter og faciliterer elevers individuelle behov.

Digitale teknologier udgør en uundværlig del af undervisningen, og det er derfor afgørende, at elever, vejledere og undervisere har en forståelse af og kompetencer til at anvende disse teknologier. For eksempel kan AI-assistenter læse op og oversætte til forskellige sprog, hvilket kan være uundværlige værktøjer for mange elever.

Dette forløb er struktureret i to faser:
Den første fase fokuserer på underviserne og vejlederne, hvor målet er at give dig nødvendige redskaber og viden til effektivt at bruge digitale teknologier i din undervisning.

I den anden fase inddrager vi eleverne, hvor eleverne får praktisk erfaring med teknologierne. Derudover kan de også bidrage med deres perspektiver og værdigfulde feedback.

Hermed sikrer vi, at både undervisere, vejledere og elever er aktive deltagere i processen med at integrere digitale teknologier i undervisningen.

Hvad er en Mini-Learning Factory?

En Mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afholdes på jeres egen skole for fx en afdeling, et faglærerteam m.m. Formålet er at opbygge og samskabe ny viden og udvikle konkrete løsningsforslag til brug på jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afviklingen af forløbet her.

Hvad er formålet med forløbet?

Formålet er at udstyre dig med viden om digitale teknologier og deres anvendelse i undervisning, specifikt til at støtte dine elever med særlige behov. Indholdet vil omfatte:

 • Introduktion til digitale teknologier, herunder AI-assistenter.
 • Anvendelse af disse teknologier i undervisningen.
 • Udvikling af praktiske løsninger til implementering på skolen.

 

Forløbet vil bestå af:

 • Et indledende online møde eller webinar for at introducere emnet og forberede fabriksdagen.
 • En intensiv “fabriksdag” med dybdegående viden om digitale teknologier og hands-on workshops til udvikling af løsninger med både undervisere, vejledere og elever.
 • En efterfølgende udviklingsperiode, hvor løsninger afprøves i praksis.
 • En afsluttende online opsamling, hvor erfaringer deles og fremtidige implementeringsstrategier diskuteres.

 

Hvad kan du forvente af forløbet:

Som underviser/vejleder:

 • Forståelse for digitale teknologier: Lærere/vejledere vil tilegne sig viden om, hvordan digitale teknologier kan understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblinde og elever med sprogbarriere.
 • Didaktiske løsninger: De vil udvikle specifikke didaktiske og digitale løsninger til at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Som skole:

 • Inkluderende uddannelsesstrategi: Skolen vil få input til, hvordan man kan udvikle en inkluderende uddannelsesstrategi, der tager højde for elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblinde og elever sprogbarriere.
 • Understøttelse og fastholdelse: Skolen får konkrete didaktiske og digitale løsninger, som kan være med til at understøtte elevernes gennemførsel af uddannelsen.

 

Tilmelding

Der er løbende tilmelding til CIU’s Mini-Learning Factory. Din skole kan tilmelde sig dette forløb ved at skrive til Amina Sabah Karim, der er ansvarlig for afviklingen af denne Mini-Learning Factory om didaktiske løsninger til at støtte elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Amina Sabah Karim

Tilmelding og spørgsmål til denne Mini-Learning Factory

Amina Sabah Karim
Konsulent i CIU