Mini-Learning Factory: Undervisning i grøn omstilling på EUD

Hvordan kan du gøre klimaundervisning engagerende for dine elever, samtidig med at det ruster og motiverer dem til at tage del i den grønne omstilling?

Det er vigtigt, at vi som undervisere og ledere på EUD giver eleverne den viden og de kompetencer, de har brug for i den grønne omstilling. Dog er det ikke altid nemt at skabe en klimaundervisning, der fænger og inspirerer eleverne.

Derfor tilbyder CIU en Mini-Learning Factory, hvor vi sætter fokus på at skabe engagerende undervisning med fokus på grøn omstilling. Dette er et udviklingsforløb og samarbejde, hvor vi skræddersyr læremidler og læringsforløb efter din skoles behov og mål.

Hvad er en Mini-Learning Factory?

En Mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afholdes på jeres egen skole for fx en afdeling, et faglærerteam m.m. Formålet er at opbygge og samskabe ny viden og udvikle konkrete løsningsforslag til brug på jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afviklingen af forløbet her.

Hvordan foregår forløbet?

Forløbet omfatter:

  • Et indledende online møde/opstartswebinar
  • En fabriksdag
  • En udviklingsperiode
  • En afsluttende online opsamling

Læs mere om afviklingen af Mini-Learning Factories her.

Ved det indledende møde/opstartswebinar rammesættes hele forløbet, så det skræddersyes efter jeres behov.

På fabriksdagen tager vi udgangspunkt i den enkelte undervisers eller faggruppens undervisning. Gennem dialog og erfaringsudveksling undersøges, hvordan den grønne omstilling kan implementeres i jeres undervisning på bedste vis.

På fabriksdagen vil der være vidensinput, der omhandler didaktik og grøn omstilling. Her finder vi praksisnære og elevengagerende didaktiske løsninger, som efterfølgende kan afprøves og implementeres i jeres undervisning.

Ved den sidste online opsamling præsenterer vi hinanden for afprøvninger og refleksioner. Her overvejer vi, hvordan skolen fremadrettet vil organisere og gennemføre undervisning.

 

Hvad kan du forvente af dette forløb?

Som underviser:

  • Inspiration til hvordan der kan arbejdes med grøn omstilling og bæredygtighed
  • Mulighed for at få udviklet din egen undervisningsparksis
  • Mulighed for at få udviklet konkrete digitale læringselementer

Som skole:

  • Inspiration til vision eller pædagogisk didaktisk grundlag i relation til den grøn omstilling og bæredygtighed
  • Inspiration til at arbejde med lærernes efteruddannelse i relation til den grøn omstilling og bæredygtighed

 

Tilmelding

Der er løbende tilmelding til CIU’s Mini-Learning Factory. Din skole kan tilmelde sig dette forløb ved at skrive til Andreas Kubsch, der er ansvarlig for afviklingen af denne Mini-Learning Factory om grøn omstilling.

Andreas Kubsch

Tilmelding og spørgsmål til denne mini-Learning Factory

Andreas Kubsch
Specialkonsulent i CIU

 

Se flere mini-Learning Factories fra CIU

• Visualisering med interaktive billeder/360°-miljøer
• It i grundfagene
• Differentiering med film og podcast
Hybrid undervisning

Gå tilbage til forsiden her.