Netværk på tværs

It-pædagogisk netværk på erhvervsuddannelserne

CIU har etableret et it-pædagogisk netværk på erhvervsuddannelserne. Netværket er for pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende, hvis arbejdsområde indeholder it-didaktisk assistance og vejledning til undervisere på erhvervsuddannelserne.

Målet med netværket er at skabe erfaringsudveksling, inspiration og løbende opkvalificering. Sammen vil vi afdække behov for kompetenceudvikling som fx nye tendenser indenfor it-didaktik, hybrid læring, projektledelse, nye læringsteknologier osv. På den første mødegang blev der i fællesskab udformet et kommissorium, som danner grundlag for netværket. Det kan du læse her.

Målgruppe: Pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende på EUD.
Mødefrekvens: 4-6 gange årligt, både fysisk fremmøde og online.
Pris: Gratis

Vi ses i et spændende og udviklende netværk! 

CIU's it-pædagogiske netværk