IT-pædagogisk netværk

CIU har etableret et it-pædagogisk netværk på erhvervsuddannelserne. Netværket er for pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende, hvis arbejdsområde indeholder it-didaktisk assistance og vejledning til undervisere på erhvervsuddannelserne.

Målet med netværket er at skabe erfaringsudveksling, inspiration og løbende opkvalificering. Sammen vil vi afdække behov for kompetenceudvikling som fx nye tendenser indenfor it-didaktik, hybrid læring, projektledelse, nye læringsteknologier osv. På den første mødegang blev der i fællesskab udformet et kommissoriumsom danner grundlag for netværket.

Målgruppe: Pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende på EUD.
Mødefrekvens: Som udgangspunkt 2 fysiske møder og 2 online møder årligt.
Pris: Gratis

Møder for AI-spydspidser

Er du en AI-spydspids på din skole? Så har du nu mulighed for at blive en del af vores nye tiltag under det it-pædagogiske netværk, hvor du kan møde ligesindede med samme interesse og funktion. Tiltaget består af en række online netværksmøder i løbet af 2024, som vil have særlig fokus på AI.

Målgruppen for AI-spydspidser er særlige ressourcepersoner og undervisere, der driver AI-initiativer eller hjælper andre med at implementere AI på EUD.

Herunder finder du en oversigt over vores kommende aktiviteter for AI-spydspidser.

Tidligere tema

Docent fra Absalon, Karsten Gynther, fortæller om Absalons erfaringer med kompetenceudvikling, internationale erfaringer og kommer med bud på, hvad der skal til for at løfte lærerne, mens Jonas Sprogøe fra Bedre Praksis går i dybden med, hvad vi har lært af coronakrisen, og hvordan vi kan fastholde læringen fremover. Der vil ligeledes være gruppevis erfaringsopsamling.

Se hele programmet for netværksmødet her.

Tidligere tema

Ph.d. og lektor ved UC Syd, Roland Hachmann, giver fem flabede anbefalinger til digitale didaktiske designs.​ Derudover vil der være netværksøvelser i grupper og i plenum, hvor vi bl.a. finder ud af, hvad vi kan hjælpe og understøtte hinanden med.

Se hele programmet for netværksmødet her.

Tidligere tema

Læreres hverdag påvirker muligheder for ændringer af praksis i undervisningen. Suna Christensen, ph.d., har stor erfaring med kompetenceudvikling af erhvervsskolelærere. På netværksmødet afholder hun en workshop, hvor hun deler ud af sin erfaring gennem oplæg om fordele og ulemper ved forskellige kompetenceudviklingsprocesser og gennem konkrete redskaber.  

Se hele programmet for netværksmødet her.

 

Hvad siger deltagerne i netværket? 

Oplægget og oplægsholderen var fantastisk, stærkt, sjovt og med høj faglighed – og man kom i det hele taget hinanden ved på en god måde, hvor alle bød ind”deltager i netværket

Det var en meget lærerig dag, hvor jeg tog en masse med tilbage til min praksis, og jeg håber også, at mine bidrag var anvendelige for de andre deltagere i netværket“- deltager i netværket

“Det var første gang jeg deltog og er overrasket over, hvor meget jeg fik ud af det. Relevante emner, som blev taget op og dejligt at netværke med andre”deltager i netværket

 

Andreas Kubsch

Har du spørgsmål til netværket?

Andreas Kubsch
Specialkonsulent