Digital guide til IBSE:
Udvikl en læringsunderstøttende skabelon i eget LMS

Understøt det faglige flow i læringsrummet og inspirer til læring.

Jette Vester Nielsen fra SOSU Nord har bidraget til projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne med en guide, der er designet med afsæt i IBSE som den didaktiske ramme. Den faciliterer såvel asynkron som synkron undervisning og understøtter differentiering.

Guiden er en skabelon til stilladsering af læringsunderstøttende aktiviteter via din skoles læringsplatform/LMS med afsæt i IBSE-tilgangen. Du kan hente guiden, eller se den herunder.

Sådan kan du bruge guiden

Med afsæt i guiden udarbejdes undervisningsmateriale tilpasset eget LMS. Inspiration til aktiviteter baseret på IBSE-tilgangen, fx i form af videoer, quizzer, tekst, billeder og lyd, kan findes i andre produkter udviklet i projektet.

Hør Jette fortælle, hvordan du kan bruge guiden i egen praksis herunder.

Målgruppe

I første led, undervisere, i næste led, elever. De fleste naturfagligheder og uddannelsesretninger vil kunne anvende guiden/skabelonen i egen praksis.

Formål og mål

Formålet er at integrere produktet (IBSE-skabelonen) i eget LMS.

Målet er at inspirere undervisere til at udvikle aktivitetsunderstøttende undervisningsmateriale med afsæt i IBSE-tilgangen. Og at elevernes motivation for læring fastholdes ved kontinuerligt at have adgang til undervisningsmateriale, der indeholder læringsunderstøttende aktiviteter.

Didaktiske overvejelser

Før brug: Som inspiration til eleverne/underviserne, herunder den didaktiske og faglige forberedelse. Indtænk differentiering efter behov.

Ved brug: Som guide og opslagsværk (opgaver, tid, inspiration og pædagogisk styringsredskab). Som redskab til elevernes repetition forud for eksamen.

Efter brug: Som inspiration til elevernes fremtidige iterative undersøgelse og fordybelse, og som afsæt til udvikling af andre materialer i undersøgelsesbaseret undervisning.

Perspektiver og potentialer

Eleven
Undervisningen kan køres synkront og asynkront og giver mulighed for differentiering. Fleksibiliteten virker motiverende på eleverne, da de forbliver i det aktive og undersøgende læringsflow, hvilket øger læringsudbyttet.

Det er så smart, at vi ikke længere skal vente på underviseren - vi kommer jo nærmest i flow og glemmer at holde pause.
Elev på SOSU Nord

Læreren
Det skaber inspiration til IBSE-forløb tilrettet eget LMS med konkrete “hands on”-spørgsmål, feedbackmetoder + materialer.

Guiden genererer refleksion over egen praksis og muliggør at naturfagsundervisningen bliver endnu mere undersøgelsesbaseret.

Jeg har underviservejledningen lige ved hånden. Jeg bliver mindet om de gode metoder til fx feedback, grubletegninger og spørgsmål. De smelter nærmest sammen med praksis.
Underviser på SOSU Nord

Ledelsen

Tidsbesparelse i forhold til undervisernes forberedelsestid. Derudover fremmer guiden det professionelle læringsfællesskab, når undervisere sammen videreudvikler materiale til undersøgelsesbaseret undervisning.

Jette Vester Nielsen

Kontakt for videndeling

Jette Vester Nielsen
Underviser og naturfagskoordinator, SOSU Nord


Se
 også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 21. marts 2022