Hjemmeside, 360° læringsrum og Padlet
om blodets osmolaritet

Motivér og inspirér med flipped learning.

Gitte Bodholdt Konstedt og Claus T. Jensen, SOSU Syd, har i projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne udviklet en hjemmeside med virtuelle læringsrum, der gør viden lettilgængeligt og understøtter den elevstyrede proces. Resultatet er en praksisnær ramme, hvor eleven kan undersøge, eksperimentere, reflektere og perspektivere viden.

Produktet består af en hjemmeside med lyd, videoer, animationer, quizzer, padlets og meget mere.

Besøg hjemmesiden

(klik på billedet nedenfor for at åbne siden i ny fane)

Formål og mål

Målgruppen er SSA-elever på hovedforløb, skoleperiode 1 og 3.

Formålet er at give eleven et læringsrum med en praksisnær ramme, hvor det muligt at undersøge, eksperimentere, reflektere og perspektivere viden.

Målet er at gøre undervisningen mere praksisnær, at give eleverne en tryghed og en forforståelse for, hvad der reelt kommer til at ske i undervisningen, samt visualisere og helhedsorientere undervisningen.

Projektmålet er, at eleven kan forklare osmose, hvad der sker i kroppen i forbindelse med osmose samt de osmotiske forhold, der er i blodet. Dertil at de selvstændigt kan fremkomme med hypoteser, metoder samt afprøvning af disse i forhold til at understøtte deres eksperimentelle arbejde i forhold til de osmostiske forhold, der undersøges. Ydermere skal eleven kunne formidle viden til medstuderende samt perspektivere fund ift. et erhvervsrettet fagligt fokus.

Få en gennemgang af hjemmesiden her

Eksempel på interaktive elementer

I dette eksempel ses, hvordan CoSpaces er brugt i læremidlet (navigér med piletaster og mus). Det legende udtryk (spil-lignende, gamification) virker motiverende og skaber variation i undervisningen.

Didaktiske overvejelser

Hjemmesiden kan anvendes både før, under og efter undervisningen. Brugen kan planlægges således, at det indgår som en understøttende del af det fysiske læringsrum i den daglige undervisning. Her kan eleverne gå fra og til, veksle mellem emner osv.

På hjemmesiden findes “flipped learning-videoer”, opgaver der kan løses selvstændigt, ideer og grubletegninger, der motiverer refleksion m.v., hvorfor det også egner det sig til hybride, asynkrone læringssituationer.

Det didaktiske afsæt er således, at eleverne kontinuerligt har mulighed for at repetere og afprøve viden efter behov.

Feedback, perspektiver og potentialer

Eleven
De oplevede, at emnet var helhedsorienteret, at det hang sammen og at elementerne gav både inspiration og motivation til at undersøge osmolariteten nærmere. Eleverne oplevede også, at der var differentiering i opgaveløsningen, og at det var muligt at tilgå de forskellige opgaver ud fra eget læringsniveau.

Det er sjovt at surfe rundt og finde oplysninger. Det er meget anvendeligt til eksempelvis en dag med fordybelse. Her virker det for mig som en sjov læringsform. Fordelen er, at man i ro kan finde ud af, hvor man savner viden. Og her er det lettilgængeligt og også letforståeligt.
Elev fra SOSU Syd

Læreren
Undervisere oplever, at elever både har mulighed for at være ”selvkørende”, og at der gives mere tid til de elever, der har behov for hjælp og vejledning.

Når eleverne arbejder med programmerne, vil der være mere tid til mig som underviser, og jeg kan bistå eleverne, der hvor de har brug for det. De dygtige kan blive udfordret med ekstra materiale, og de mindre dygtige kan få mere hjælp og tid til at finde ud af tingene.
Underviser på SOSU Syd

Sådan bruger du hjemmesiden

Hent lærervejledning til hjemmesiden, og find ud af, hvordan du kan anvende den direkte i din undervisning.

Sådan kan du lave lignende materiale

Er du blevet inspireret til selv at lave en hjemmeside, så er ovennævnte hjemmeside lavet i Google Sites, der er gratis at anvende. Du kan se, hvordan du bruger Google Sites i følgende videovejledning.

Interaktivt indhold kan udvikles i CoSpaces eller H5P og integreres på hjemmesiden. Begge værktøjer er tilgængelige via Skole-/Studietube. Her findes også Powtoon-programmet, der kan bruges til at lave animeret indhold.

Du finder her videovejledninger til CoSpaces, her til Powtoon og til H5P lige her.

Gitte Bodholdt Kongstedt

Kontakt for videndeling

Gitte Bodholdt Kongstedt
Underviser på SOSU Syd


Se
 også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 10. januar 2022