Interaktive spil til træning af teori og afprøvning af viden

Lotte Nielsen og Anette Degn Larsen, SOSU Randers, har i projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne udviklet interaktive gamingelementer med integreret vidensafprøvning og formativ feedback.

Quizelementerne er lavet i H5P og er samlet på følgende hjemmeside om den interaktive nervecelle.

Interaktive nervecelle

Formål og mål

Målgruppen er elever, der har naturfag C på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Formålet er at understøtte elevens forståelse af de naturfaglige begreber, der knytter sig til nerveimpulser.

Målet er at sikre, at eleverne kan vælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare udvalgte naturfaglige problemstillinger, der knytter sig til nerveimpulser.

Didaktiske overvejelser

”Den interaktive nervecelle” kan bruges som et forståelsestjek undervejs i et IBSE-forløb, men kan også bruges som repetition for den enkelte elev.

Perspektiver og potentialer

Eleven
• Det motiverer de fleste elever at arbejde med de interaktive quizzer.
• Eleverne får overblik over de faglige krav i emnet.
• Quizzerne kan gentages flere gange efter behov.
• De får omgående feedback i quizzerne.
• Eleverne kan gennemføre i eget tempo.

Meget fint spil - ville være godt at have flere af dem indenfor flere emner. God ide til at fange ens svage punkter i stoffet
Elev på SOSU Randers
Det er en sjov måde at træne på og huske funktionen på.
Elev på SOSU Randers

Læreren
• Eleverne kan teste sig selv og få svar med det samme.
• Det giver eleverne et godt overblik over de faglige krav i emnet.
• Det fungerer godt at bruge det både ved starten og slutningen af undervisningen i emnet om nerveimpulser. Eleverne bliver derved fra starten klar over, hvad de har brug for mere viden om, inden de afslutter med et forståelsestjek.

Sådan kan du bruge produktet

Produktet kan anvendes, som det er, eller du kan udvikle din egen hjemmeside i Google Sites med interaktive elementer.

Drag and drop-quizzer kan laves i programmet H5P, som man bl.a. har adgang til gennem Studietube. De kan herefter indlejres i et Google Site. Det er gratis og tilgængeligt for alle at anvende Google sites. Se fx denne videovejledning til Google Sites, og denne vejledning til H5P.

Lotte Nielsen

Kontakt for videndeling

Lotte Nielsen
Underviser, Randers Social- og Sundhedsskole
Anette Degn Larsen

Anette Degn Larsen
IT-pædagogisk konsulent, Randers Social- og Sundhedsskole


Se
også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 25. april 2022