Hvordan fungerer tyngdekraften?

Og hvad er gnidningsmodstand og vægtstangsprincippet? Det kan denne interaktive bog med quizzer og 3D-elementer hjælpe med at formidle viden om.

I projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne har Maria Sandager Bøgelund og Andreas Kubsch, begge fra SOSU Fyn, udviklet et interaktivt læremiddel i form af en digital legeplads, der giver mulighed for at eksperimentere med de fysiske love.

Produktet er en digital bog udviklet i H5P med 3D-elementer kreeret i CoSpaces, hvor der er mulighed for at afprøve viden ved hjælp af quizzer.

Den interaktive bog

Som supplement til det interaktive element er der lavet en hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Formål og mål

Målgruppe: Bogens fokus er emnet ergonomi i naturfag, og er målrettet elever på grundforløbet på SOSU-uddannelsen.

Formålet er at generere nysgerrighed og give eleverne mulighed for at udforske de fysiske love – også inden de helt forstår det teoretiske afsæt.

Målet er at skabe refleksion over og erkendelse af de fysiske loves betydning i hverdagen samt facilitere overførsel af teoretisk opnået viden til egen praksis.

Didaktik

Efter en teoretisk indføring bliver eleverne introduceret til den digitale legeplads. Her får de i grupper mulighed for at diskutere deres oplevelser med hinanden, når teorien afprøves gennem leg, undersøgelse og eksperimenter. Derved skabes sammenhæng mellem anvendt begrebsterminologi og deres egen virkelighed og praksis.

Afsættet for læremidlet er IBSE, der er en undersøgelsesbaseret undervisningstilgang. Læs mere om IBSE på projektsiden.

Perspektiver og potentialer

Læreren
Produktet dækker et behov for at kunne supplere den teoretiske ramme med en illustrativ og interaktiv modellering af de fysiske love – og hvad der sker, hvis ikke de var der. Løsningen understøtter læring gennem leg, udforskning og refleksion.

Sådan bruger du produktet

Fysikkens legeplads er en interaktiv bog i H5P, der består af flere delelementer:
• H5P drag & drops
• H5P quiz
• H5P iframe, som er indlejringer fra CoSpaces

Hele den interaktive bog og alle delelementer kan kopieres og overføres til eget LMS. Forudsætningen er, at du har adgang til en læringsplatform (Moodle m.fl.) med H5P installeret eller Studietube, hvor H5P findes.

Du kan hente H5P-filen ved at vælge “Reuse” fra visningen ovenfor.

CoSpacene kan også findes i CoSpaces’ galleri, hvor de er frit tilgængelige og kan kopieres (fungerer kun hvis du har adgang til Studietube). Selvom du ikke har adgang til Studietube, kan CoSpacene afspilles alligevel.

Dette betyder også, at delelementerne kan bruges enkeltvis og gøres til del af eget didaktisk design.

Vejledninger

Maria Sandager Bøgelund

Kontakt for videndeling

Maria Sandager Bøgelund
Underviser, Social- og Sundhedsskolen Fyn
Andreas Kubsch

Andreas Kubsch
It-pædagogisk koordinator, Social- og Sundhedsskolens Fyn


Se
også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 16. december 2021