Mikroorganismers vækst – når vi regner på det

En interaktiv hjemmeside, der gør matematikken praksisnær

Maria Reuther, Dorte Toft og Ole Bjerglund Pedersen fra SOSU Herning har bidraget til projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne med en interaktiv hjemmeside og et 360°-element, der gør det sjovt at arbejde med matematik i naturfag.

Besøg hjemmesiden

Besøg Mikroorganismers vækst – når vi regner på det og bliv inspireret (klik på billedet – åbner i nyt vindue).

På hjemmesiden er der bl.a. indsat et 360°-miljø, der indeholder forskellige aktiviteter, opgaver og forsøg for eleverne. Gå på opdagelse herunder, eller find miljøet på hjemmesiden.

Målgruppe

Hjemmesiden er rettet mod elever på SOSU-uddannelsens grundforløb (E+F niveau) samt SOSU-assistentuddannelsen (C+D niveau) og omhandler emnet lineær og eksponentielt matematisk vækst i naturfag.

Formål og mål

Formålet er at gøre matematikken mere synlig, mere spiselig og mere legende.

Målet er at øge elevernes kendskab til og erfaring med brugen af matematisk vækst. Samt at facilitere perspektivering og relevans til elevens egen praksis.

Didaktik

Hjemmesiden kan bruges fleksibelt i undervisningen omkring mikroorganismer og matematisk vækst af både undervisere og elever. Det kan tilpasses enhver pædagogisk og didaktisk tilgang, og den underbygger dermed forskellige undervisnings- og læringsstile.

Perspektiver og potentialer

Eleven
Det virker rigtig godt at kunne planlægge egen læringssti og derigennem selv bestemme tempo og sværhedsgrad ift. nærmeste udviklingszone.

Læreren
Fordelene er, at materialet møder matematikken på en spændende og mere eksperimenterende måde end tidligere anvendte materialer, hvilket forhåbentlig kan fange elevernes opmærksomhed og interesse for vækstmatematik.

Materialet kan differentieres på flere måder, fx vha. reagensglassystemet fra 1-3 reagensglas, hvor 1 er begynder og 3 er avanceret. Det er også muligt at udpege forskellige opgaver til forskellige elever eller lade eleverne eksperimentere på egen hånd og selv søge de opgaver og forsøg, de finder interesse for. Materialet kan bruges individuelt og i grupper.

Elevernes læringssti kan følges gennem elevernes dokumentation i fx Padlet og Excel.

Sådan kan du bruge produktet

Hent denne pædagogiske vejledning, der er udarbejdet til hjemmesiden. Med denne ved hånden er det nemt at få overblik og indsigt i materialets opbygning, og hvordan det er tænkt anvendt i undervisningen.

Sådan kan du lave lignende materiale

Ønsker du at lave din egen hjemmeside, kan du bruge Google Sites, der er gratis at anvende. Du kan se, hvordan du bruger Google Sites i følgende videovejledning.

ThingLink er tilgængeligt via Studietube, og du finder en vejledning til programmet fra CIU her og Studietubes egne guides.

Ole Bjerglund Pedersen

Kontakt for videndeling

Ole Bjerglund Pedersen
IT-pædagogisk vejleder og underviser, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland


Se
 også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 10. januar 2022