Styrk naturfagligheden med multimodaliteter

E-bog til vidensindsamling, diskussion, refleksion og analyse

Carina Dahl og Mikael Hansen fra SOSU STV har i projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne udviklet et didaktisk multimodalt redskab, der skal fungere som et bedømmelsesfrit virtuelt læringsrum, der understøtter udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer.

Redskabet er en ramme for elevgenereret indhold i form af en e-bog, der indeholder en tegnet case, video, links og tekst.

Åbn bogen

Slå op i e-bogen herunder eller åbn den i en ny fane.

Formål og mål

Målgruppen er elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Formålet med e-bogen er at fordre, understøtte og træne naturfaglige diskussioner samt skabe en refleksion over egen viden og erfaring, herunder at øve perspektivering af det lærte, til en erhvervsfaglig kontekst.

Ydermere kan det udgøre en let og tilgængelig ramme (eller portefølje) for bevaring af indsigter og læring, som eleverne senere, fx frem mod eksamen, kan bruge som ressource og til repetition.

Målet er at fremme udviklingen af elevernes mundtlige kompetencer og aktivitet i det selvstændige arbejde med naturfag.

Didaktiske overvejelser

Brugen af e-bogen forudsætter, at eleverne på forhånd besidder et kendskab og en begyndende forståelse for den relevante, naturfaglige teori. Dette er en forudsætning for, at eleverne vil være i stand til at arbejde selvstændigt med og reflektere over den naturfaglige metode. Forud for arbejdet med det dialogiske eksperimentarium skal elever altså være blevet undervist i og have arbejdet med det pågældende tema. Ydermere er det væsentligt, at eleverne er godt introduceret til den naturvidenskabelige arbejdsmetode, IBSE-modellen, herunder kendskab til hypoteser.

Underviseren har mulighed for formativt at evaluere elevernes progression via de uploadede samtalevideoer. Derved kan der ydes støtte og vejledning, såfremt og så snart behovet opstår.

Afslutningsvis foreslås det, at der i plenum samles op på elevernes erfaringer fra hele processen. Derved får eleverne yderligere mulighed for at træne den naturfaglige mundtlighed udover det læringspotentiale, der ligger i, at eleverne får indsigt i hinandens undersøgelses- og refleksionsprocesser. Fx: Hvad blev verificeret, falsificeret, forkastet eller bekræftet? Hvordan og hvorfor? Og hvilke nye indsigter har processen affødt eller kalder på nu?

På denne måde kan eleverne ikke blot lære af hinanden, men også blive mere fortrolige med den naturfaglige metode skeptiske ånd bestående af inkrementel, cyklisk hypotesedannelse, falsifikation og revision.

Feedback, perspektiver og potentialer

Eleven

• Fordelen ved e-bogsformatet er, at det tilbyder en mulighed for at arkivere mundtlig refleksion.
• Book Creator, som e-bogen er udviklet i, har en intuitiv og tilgængelig brugerflade, der understøtter multimodalt indhold.
• Eleverne kan downloade, gemme og dele sine e-bøger, hvilket faciliterer samarbejde og repetition.
• Designet virker involverende og motiverer aktiv deltagelse.
• Produktet understøtter den iterative proces, idet indhold uden videre kan tilføjes og/eller erstattes.

Det giver mening at diskutere sådan… fordi det er jo faktisk sådan, man gør, når vi kommer ud i virkeligheden, bare uden at optage det selvfølgelig.
Elev på SOSU STV
Det er fedt, at man ligesom selv styrer det lidt mere. Det giver meget mere lyst til at gå i krig med det, end når det er noget, læreren bare siger, man skal… ift. at besvare spørgsmål og lave forsøg.
Elev på SOSU STV

Læreren
• Underviseren kan understøtte og evaluere formativt på alle elevers naturfaglige mundtlighed og faglighed.
• Det er nemt at anvende og tilpasse i praksis.
• Designet med åbne spørgsmål giver underviseren rig mulighed for at skabe differentiering.
• Guidning gennem processen giver underviseren mere frihed til at facilitere under det eksperimentelle arbejde.

E-bogen giver god mulighed for differentiering, fordi det jo er op til den enkelte, hvor dybt de arbejder i emnet… og hvilket emne de går med.
Underviser på SOSU STV
Det giver en spændende dynamik på holdet, fordi de ikke laver det samme forsøg, og derfor alle har noget forskelligt at byde ind med under opsamlingen.
Underviser på SOSU STV

Ledelsen
• Produktet er udviklet med afsæt i Book Creator, der er tilgængeligt via Studietube, og kræver derfor ikke økonomisk investering i nye platforme eller teknologier. For skoler, der ikke har adgang til Studietube, er det muligt at opnå lignende materialer gennem alternative programmer.
• Eleverne involveres i højere grad i undervisningen, hvilket samlet set kan give udslag i en højere elevtilfredshed.

Sådan bruger du materialet

Hent e-bogen som skabelon

Se en lærervejledning til Dialogiske Eksperimentarium her.

Hent Carina og Michaels e-bog i form af en epub-fil, der er udviklet i Book Creator. Når du har hentet filen, skal den pakkes ud på din computer. Log ind på Studietube og start Book Creator-appen. Her vælger du “New book” (øverst til højre i appen), herefter “Import book” (også øverst til højre). Vælg “Upload from computer” og find den udpakkede fil (epub). Når du ser “Import complete” – og trykker på “Open book”, er du klar til at redigere i prototypen, og tilpasse den dit undervisningsbehov.

Book Creator og Pixton

Du kan finde en detaljeret vejledning til Book Creator på Studietube. Ønsker du at udvikle din egen case som tegneserieformatet vist i prototypen, kan du gøre dette i Pixton, der også er tilgængelig via Studietube. Du finder vejledning til Pixton her.

Generelt

Når du har udarbejdet grundskabelonen, eller “masteren”, med det indhold (quizzer, animationer, tegneserier, links, video m.v.) du mener skal fungere som den didaktiske ramme for din undervisning, kopieres bogen og gøre tilgængelig for eleverne, så de kan arbejde videre med den. Se forslag til fremgangsmåden i lærervejledningen.

Carina Dahl

KONTAKT

Carina Dahl
Underviser og fagkoordinator i naturfag, Sygeplejerske, Cand.scient.san.publ
Mikael Hansen

Mikael Hansen
Pædagogisk IT-vejleder og underviser, Lærer & cand.mag. i anvendt filosofi


Se
også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 11. januar 2022