Øg elevernes læringsudbytte med visualisering, quiz, video og interaktive øvelser.

Se hvordan leg, udforskning og træning kan understøtte omsætning af teoretisk viden til en virkelighedsnær praksis.

Som deltagere i projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne har Jane Aksglæde og Sebastian Vedel Nielsen i samarbejde med Jan Zian Ramlov fra SOSU Østjylland udviklet Kemi Eksperimentarium – et interaktivt læremiddel, der faciliterer formidling af viden i grundfaget kemi.

Produktet består af tre dele og er opbygget i Book-Creator med links til Explain Everything og Quizlet.

Formål og mål

Målgruppe: Indholdet har fokus på viden om grundlæggende kemi, og er rettet mod elever på SOSU-uddannelsernes grundforløb, men kan tilpasses og bruges af andre fagligheder.

Formålet med Kemi Eksperimentarium er at gøre eleven fortrolig med kemi, motivere læring gennem engagerende aktiviteter og kontinuerlig feedback.

Målet er at øge elevens læringsudbytte og udvikle kompetencer indenfor naturfag, samt øge elevernes evner til at kunne omsætte teoretisk viden om kemi til en faglig praksis.

Åbn bogen på en ny fane.

Åbn bogen på en ny fane.

Didaktik

Kemi Eksperimentarium indeholder en samling opgaver og aktiviteter af varierende sværhedsgrad, som faciliterer progression og muliggør differentieret undervisning.

Produktet tager afsæt i den elevstyrede undersøgelsesbaserede undervisningstilgang IBSE. Læs mere om tilgangen på projektsiden.

Feedback, perspektiver og potentialer

Eleven
• Det er sjovt og samtidigt lærerigt.
• Feedback er øjeblikkelig.
• Formår at fange elevens opmærksomhed og motiverer udforskning.
• Fremmer sidemandsoplæring og faciliterer videndeling blandt eleverne.

Det bliver nemmere for mig, når det bliver visuelt. Mere håndgribeligt. Det har jeg meget brug for.
- citat fra elev

Læreren
• Muligt at differentiere fx ift. tempo, fagområder og opgavetyper.
• Muliggør indblik i elevens processering, ræsonnement og progression.
• Tydeliggør elevens kompetencer, så den faglige vurdering kvalificeres og understøttes.

Et nyt værktøj, der bedre matcher en gruppe elever, der er voksende i antal og it-kyndige
- citat fra underviser

Ledelsen
• Rigtige gode perspektiver, når flere didaktiske greb som fx digitale teknologier bliver bragt i spil samtidig. Det må give mere læring.
• Når en underviser dygtiggør sig inden for digital undervisning, så bredes det i undervisergruppen og vil give udbytte i undervisningslokalet.

Produktet er brugbart for andre naturfagsundervisere og inspirationskilde til andre faggrupper
- citat fra ledelse

Sådan bruger du produktet

Du finder en lærervejledning til brug af produkterne her. For at kunne bruge produktet på samme måde som Jane og Sebastian, har du brug for:

• Book Creator og Explain Everything, der begge er tilgængelige på Studietube.dk
• Adgang til Quizlet, der er et gratis quiz-program.

Se og hør om brugen af Kemi Eksperimentariums del 1 og 2 herunder. Du finder videogennemgang af del 3 her.

Klik for at finde vejledninger til Book Creator, Explain Everything og Quizlet.

Jane Aksglæde

Kontakt for videndeling

Jane Aksglæde
Underviser, SOSU Østjylland, Århus afd.
Sebastian Vedel Nielsen

Sebastian Vedel Nielsen
Underviser, SOSU Østjylland, Silkeborg afd.
Jan Zian Ramlov

Jan Zian Ramlov
It-pædagogisk vejleder, SOSU Østjylland


Se
også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 25. april 2022