Padlet med IBSE som ramme for undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Understøt iterative læreprocesser med 6F-modellen og IBSE

Lotte Horne, SOSU Nord, har i projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne udviklet en model for, hvordan Padlet – med afsæt i IBSE som didaktisk ramme – kan fungere som et elevstyret læringsrum.

Produktet er en model for, hvordan læringselementer kan struktureres i Padlet som en læringsvæg for at understøtte refleksion, faglig dialog og mundtlig formidling.

Læs mere om 6F-modellen og IBSE.

Find inspiration i eksemplet på en læringsvæg

Åbn produktet i padlet

Se Lottes præsentation

Formål og mål

Målgruppen er elever på GF2, men kan med fordel anvendes på alle niveauer og fagområder.

Formålet med læringsvæggen er at facilitere og understøtte den elevstyrede læring, hvor eleven producerer indhold, træner faglig formidling, dokumenterer undersøgelser og derigennem opnår ejerskab.

Målet er at fremme motivation, nysgerrighed og udvikling af naturfaglige kompetencer gennem iterative arbejdsprocesser, faglig dialog og refleksion.

Didaktiske overvejelser

Læringsvæggen muliggør indsigt i elevens læring og progression og kvalificerer dermed den formative feedback. Produktet egner sig godt til hybride læringssituationer og såvel synkron som asynkron undervisning.

Perspektiver og potentialer

Eleven
Eleverne arbejder med et digitalt element, som de selv får til at “gro”. De er selv producenter, og læringsvæggen bliver helt deres egen.

Læreren
Eleverne kan arbejde med præcis det didaktiske fokus, underviseren har i et IBSE-forløb. Og det er nemt at redesigne.

Ledelsen
Læringsvæggen kan designes og tilpasses ethvert IBSE-forløb. Som koncept kan den finde anvendelse ved andre didaktiske valg end IBSE.

Sådan kommer du selv i gang

Se mere om, hvordan du genbruger en Padlet i denne videovejledning.

CIU har udarbejdet en generel indføring i brugen af Padlet i undervisningen, som du finder her. Yderligere vejledning kan ses på Studietubes guide om Padlet og Padlets supportside.

Orienter dig i opbygningen af læringsvæggen, og opsæt de læringsbokse, der er vigtige for den didaktiske ramme. Med afsæt i IBSE og 6F-modellen bør designet omfatte elementer, der omhandler problemafdækning, hypotesedannelse, undersøgelser og eksperimenter, konklusion, kontekstualisering og validering. Elementerne skal stimulere aktivitet og understøtte elevens undersøgende og reflekterende rolle i undervisningen.

Lotte Horne

Kontakt for videndeling

Lotte Horne
Underviser, SOSU Nord


Se
 også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 21. marts 2022