Padlet som læringsunderstøttende didaktisk redskab

Motiverende aktiviteter og praksisnære problemstillinger

I projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne har Pia Toft Bornich og Kasper Ejgaard Jespersen, SOSU Esbjerg, arbejdet med Padlet som faciliterende og læringsunderstøttende didaktisk redskab, der skaber forbindelse mellem den teoretiske naturfagsundervisning og elevens praksis.

Produktet er en syntese af den digitale opslagstavle “Padlet” og den didaktiske 6F-model fra Inquiry Based Science Education (IBSE). Læs mere om 6F-modellen og IBSE.

Se produktet herunder eller åbn i Padlet her.

Formål og mål

Målgruppen for produktet er SOSU-elever på GF2 samt social- og sundhedsassistenter.

Formålet er at skabe rammer, som gennem aktiviteter, motiverer til deltagelse i det faglige praksisfællesskab.

Målet er at motivere eleverne til at arbejde undersøgende i naturfag, herunder følgende sociale mål:

• At eleverne gennem en socialkonstruktivistisk tilgang tilegner sig viden gennem opstilling af hypoteser og forsøgsdesigns i fællesskaber.
• Eleverne motiveres af egen undren og kompetencer til at nedbryde kompleksitet ved at samarbejde undersøgende, kreativt og innovativt.
• Eleverne videndeler og kommenterer.
• Eleverne tilegner sig et nuanceret fagsprog gennem fælles iagttagelse af naturfaglige modeller.

Feedback, perspektiver og potentialer

Det mener eleverne:

Elecvcitater

Sådan kommer du i gang

Produktet kan anvendes som det er ved at vælge “Genskab” oppe i øverste højre hjørne. Alternativt kan du nøjes med at genbruge enkelte elementer og tilpasse resten til din egen undervisning. I denne video kan du se, hvordan du genbruger en Padlet.

Du finder CIU’s vejledning til at komme i gang med Padlet på siden her. Du finder yderligere vejledninger på Studietubes side om Padlet og Padlets supportside.

Produktet er udarbejdet af:

  • Pia Toft Bornich, uddannelsesvejleder på SOSU Esbjerg
  • Kasper Ejgaard Jespersen, udvikler af digital læring på SOSU Esbjerg
Kasper Ejgaard Jespersen

Kontakt for videndeling

Kasper Ejgaard Jespersen
Udvikler af digital læring, SOSU Esbjerg


Se
 også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 21. marts 2022