Bliv klogere på naturfagsprøven i Padlet

Padlet med eksempler på cases, mindmaps og videoer

Trine Visholm, Lotte Nielsen og Anette Degn Larsen, SOSU Randers, har i projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne udarbejdet et prøveoverblik med eksempler, der demonstrerer, rammesætter og kontekstualiserer alle dele af naturfagseksamen på social- og sundhedsassistentuddannelsen i praksis.

Produktet er en Padlet med multimodalt indhold i form af tekst, video, interaktive elementer og links. Åbn i Padlet her.

Formål og mål

Målgruppen er elever, der har naturfag C på social- og sundhedsassistentuddannelsen, men produktet kan med fordel anvendes i andre fag.

Formålet er at konkretisere og eksemplificere naturfagseksamen i praksis.

Målet er, at eleven føler sig mere tryg og mindre usikker i forbindelse med natufagseksamen.

Didaktiske overvejelser

”Dit prøveoverblik i naturfag” kan bruges som en samlet pakke til at gennemgå hele prøvens forløb. Det er Trine, Lotte og Annettes erfaring, at eleverne skal bruge mindst 45 min. for at arbejde sig igennem det.

Alternativt er det muligt at anvende enkelte dele undervejs i uddannelsen, hvis der opstår behov for at fokusere på specifikke elementer. Eksempelvis hvordan man identificerer naturfaglige problemstillinger i en case.

Feedback, perspektiver og potentialer

Eleven
• Får opfyldt behovet for at få dybere indsigt i, hvordan naturfagsprøven foregår
• Opnår indblik i de forskellige metoder, man kan anvende under prøven, og kan reflektere over de valg, der træffes
• Kan genbesøge de enkelte dele efter behov
• Video som medie fungerer godt, fremfor lange tekster

Det har givet en ro og et overblik over, hvordan det skal foregå
Elev på SOSU Randers

Læreren
• Produktet understøtter, at eleverne selvstændigt kan orientere sig i beskrivelsen af naturfagsprøven
• Eleverne støttes i at få information om og overblik over, hvordan prøven foregår
• Eleverne kan opfordres til at genbesøge de dele, de har brug for, flere gange

Ledelsen
• Det er vigtigt for skolen, at eleverne føler sig godt rustet til prøven, og at de ikke er i tvivl om, hvordan det skal foregå
• Anvendelse af digitale teknologier er en del af skolernes strategiske indsats

Sådan kommer du i gang

Produktet kan anvendes som det er, inklusive videoerne. Se mere om, hvordan du genbruger en Padlet i denne videovejledning.

CIU har udarbejdet en generel indføring i brugen af Padlet i undervisningen, som du finder her. Yderligere vejledning kan ses på Studietubes guide om Padlet og Padlets supportside.

Anette Degn Larsen

Kontakt for videndeling

Anette Degn Larsen
IT-pædagogisk konsulent, Randers Social- og Sundhedsskole


Se
også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 11. januar 2022