Nye læremidler skal testes af elever: 16 didaktiske podcast er klar til brug i EUD 

Nye læremidler skal testes af elever:
16 didaktiske podcast er klar til brug i EUD  

Hvordan skaber vi motivation for læring hos eleverne på erhvervsuddannelserne – herunder motivation for at læse i grundbogen? Hvordan kobler vi i højere grad teori og praksis sammen i undervisningen, og hvordan sikrer vi, at eleverne får en større forståelse for fagbegreberne? 

Det er nogle af de spørgsmål, som CIU, 14 erhvervsskoler og 4 forlag undersøger i udviklingsprojektet ”Den didaktiske podcast”. I projektet, der er støttet af Region Syddanmark, udvikles der 32 podcast til detail-, tømrer-, SOSU- og landbrugselever. Podcastene skal efterfølgende testes af eleverne. For oplever de i det hele taget det nye undervisningsmateriale som interessant og givende for deres læring? 

Det skal knap 1500 EUD-elever fra de fire uddannelsesområder nu til at give os feedback på. De første 16 podcast er netop blevet færdigudviklet og klar til brug i undervisningen.

Projektet løber frem til sommeren 2022. Herefter glæder vi os til at dele erfaringerne omkring elevernes læringsmuligheder og -begrænsninger via podcast med sektoren, men hvis du allerede nu har lyst til at afprøve og bruge podcastene i din egen undervisning, kan du herunder finde de enkelte podcast med tilhørende lærervejledninger og efterfølgende læringsaktiviteter for eleverne (de fleste kan udføres som fjernundervisning, mens enkelte aktiviteter skal tilpasses den nuværende undervisningssituation). 

 

Podcast til tømrerelever: Hovedet på sømmet

Find elevside med podcasten her.
Find lærervejledning her.

Podcast til landbrugselever: Jord under neglene

Find elevside med podcasten her.
Find lærervejledningen her.

Podcast til SOSU-elever: Omsorg i den virkelige verden

Find elevside med podcasten her.
Find lærervejledningen her.

Podcast til detailelever: Kunder i butikken

Find elevside med podcasten her.
Find lærervejledningen her.

Alle podcast retter sig mod kernestof og grundbegreber i de enkelte uddannelser og spiller sammen med relevante grundbøger, hvor de fire store EUD-forlag har været med i udviklingsprocessen.

 

Hvorfor lige podcast? 

Podcastmediet vinder mere og mere indpas i danskernes – og særligt de unges – hverdag. I 2019 lyttede 39 % af unge mellem 15-24 år til podcast hver uge.  

En stor fordel ved podcast er, at materialet bliver mere tilgængeligt, hvor eleverne kan tilegne sig faglig viden fx i bussen på vej i skole, mens de står i værkstedet eller på løbeturen, så læringen kan ske hvor som helst og når som helst.  

Samtidig har op mod 25 % af eleverne på erhvervsuddannelserne læsevanskeligheder og svage danskkompetencer, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger. I udviklingsprojektet udvikler og afprøver vi et nyt undervisningsmedie, der vil give bl.a. denne gruppe andre læringsmuligheder og derigennem være med til bedre at fastholde dem i uddannelse.  

De didaktiske podcast skal ses som et supplement til de traditionelle lærebøger og ikke en erstatning. Derfor tager podcastene også udgangspunkt i fagenes grundbøger, men supplerer det teoretiske stof og levendegør det med overvejelser og praktiske erfaringer fra både elever, lærere, mestre samt virksomheder og krydres bl.a. med autentiske lydspor fra branchen. Du kan læse mere om udviklingsprojektet her 

Hvis du vil vide mere om podcast i undervisningen, så har vi fået Peter Holmboe fra UC Syd til at lave en vidensopsamling på området, som du finder her. 

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Skrevet den 07. januar 2021.

Gå tilbage til forsiden her.