Podcast til SOSU-elever

Podcasten: Omsorg i den virkelige verden 

Claus Tronborg Jensen og Carsten Bent Sørensen fra SOSU Syd tager ud på mission for at undersøge omsorgsbegrebet nærmere, og de taler med fagpersoner fra både skole og praksis og bygger derved bro mellem grundbogens teori, og hvordan den udmøntes i den praktiske pleje.

Forløbet består af fire episoder, der hver især fokuserer på et aspekt af omsorgsbegrebet til SOSU-elever på GF2. Podcasten spiller sammen med indhold i grundbogen: Grundforløb 2, SOSU af Tina Rode Melbye (red), Gyldendal 2017.

Episode 1: Den professionelle omsorg

Omsorg er SOSU-medarbejderens vigtigste arbejdsopgave, men hvad gør man, hvis kæresten har slået op om morgenen, og man skal på arbejde for at give andre mennesker omsorg? Og hvad gør man, hvis man havner i en omsorgssituation, som skubber til ens grænser? Episoden handler om, hvordan SOSU-medarbejderen dagen igennem jonglerer mellem at være privat, personlig og professionel. Hvordan gør man det? Varighed 20:02.

I episoden medvirker Kit Nørskov Jensen, som underviser på SOSU Syd, samt Didde Scherrebeck, der arbejder i Sundhedshuset i Haderslev. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Indholdet i episoden relaterer sig til grundbogens kapitel 17: Omsorg, afsnit: De 3 P’er.

Episode 2: Omsorg og kommunikation

I enhver form for omsorg indgår kommunikation, og for en SOSU-medarbejder er kommunikation en vigtig del af arbejdet. Det handler både om at lytte aktivt og kommunikere i et klart og omsorgsfuldt hverdagssprog til borgeren og om at tale fagsprog med kollegerne og dokumentere plejen korrekt. I alle tilfælde er det for at undgå fejl og misforståelser, også når vi er uenige. Værterne kommer både omkring den verbale og den nonverbale kommunikation. Varighed 19:33

I episoden medvirker Anna-Marie Kjær Jürgensen, underviser på SOSU Syd, og Sandra Bernd Hansen, assistentelev på SOSU Syd. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Der tages udgangspunkt i grundbogens kapitel 7: Kommunikation, afsnit: Grundlæggende kommunikation

Episode 3: Den svære omsorg

At yde omsorg er ikke altid let. Som SOSU-medarbejder kommer man ud for situationer, der kan være svære at håndtere, fx når borgeren ikke vil eller kan modtage den hjælp, som SOSU-medarbejderen kommer for at give. Hvad kan være årsagen til det, og kan man gøre noget for at undgå sådanne situationer? Hvad gør man, hvis der er behov for den pleje, som borgeren ikke vil modtage? Og hvor går grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt? Varighed 20:20.

I episoden deltager Randi Schmidt Jespersen, som er underviser på SOSU Syd, og Sara Lind Jensen, der er SSA-elev på SOSU Syd. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Indholdet i episoden relaterer sig til grundbogens kapitel 17: Omsorg, afsnit: Etik

Episode 4: Den teknologiske omsorg

Som SOSU-medarbejder skal man kunne håndtere og forholde sig til forskellige velfærdsteknologier i arbejdet hos borgerne. Der kommer hele tiden nye hjælpemidler på markedet, og hvordan skal SOSU-medarbejderen agere i den virkelighed? Skal man være teknisk nørd, eller er det nemt at bruge? Episoden handler om både fordele og ulemper ved velfærdsteknologierne. Varighed 21:37.

I episoden medvirker Lisbeth Schmidt, underviser på SOSU Syd, og Torben Ankerstjerne, SSA-elev på SOSU Syd. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Indholdet i episoden relaterer sig til grundbogens kapitel 21: Velfærdsteknologi, afsnit: Dilemmaer i forhold til velfærdsteknologi

Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder Gyldendal.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med som testelev, skal du i slutningen af undervisningsforløbet huske at svare på spørgeskemaet, som din lærer udleverer.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje