Podcast til landbrugselever

Podcasten: Jord under neglene 

Formålet med podcasten er at give en række anslag, der vækker nysgerrigheden omkring forskellige emner inden for plantefag samt husdyr/kvæg og anskueliggøre en sammenhæng mellem såning og foderkvalitet.

Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole kommer i de fire episoder omkring vigtige fagbegreber og kobler teorien med det praktiske arbejde. Indholdet i podcasten spiller sammen grundbogen Planteproduktion af Peter Hartvig Hansen og Lotte Ipsen, SEGES Forlag 2018.

 

Episode 1: Jordens bonitet

Selv en god landbrugsjord kan ødelægges, hvis du ikke tager højde for jordtypen ved jordbehandlingen. I praktikken forventer læremester, at du kan kende forskel på god og dårlig landbrugsjord. I denne episode bliver du klogere på ”god landbrugsjord” med eksempler på både jordtyper og tekstur. Du får redskaber til, hvordan du kan bestemme jordtypen ved at lave ”klemmeprøver” – altså ved at mærke og iagttage. Varighed 20:26.

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole og andetårselev Andreas Damgaard. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Der tages udgangspunkt i grundbogen Planteproduktion, side 20-27. Det er især følgende fagbegreber, som gennemgås: Jordens bonitet, JB-numre, tekstur og struktur.

Episode 2: Det gode såbed

Hvad er egentlig et godt såbed, og hvilken betydning har det for resten af årets gang og ikke mindst for den gode høst? I denne episode forklares jordens krummestruktur, og strukturens betydning for at frøet kan spire og gro. Episoden lægger op til, at du undersøger jorden, mærker og kigger efter, om jorden er, som den skal være. Varighed 18:54.

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole og andetårselev landbrugselev Andreas Damgaard. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Der tages udgangspunkt i bogen Planteproduktion, i kapitlet 4: Det gode såbed, side 67-73. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: Struktur og krummer.

 

Episode 3: Indsåning

I denne episode taler værterne om, hvad du skal være opmærksom på ved indsåning af marken. Du får indsigt i, hvordan du beregner en udsædsmængde, dvs. hvor mange frø du skal bruge pr. m2. Værterne opfordrer til, at du tager fat i både regnemaskine og såmaskine, når såmaskinen skal indstilles, men også til at hoppe ned fra såmaskinen og undersøge, om frøet ligger rigtigt i jorden. Varighed 17:50.

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole og andetårselev landbrugselev Andreas Damgaard. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Der tages udgangspunkt i grundbogen Planteproduktion, kapitel 5: Såning, side 101-103. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: TKV, planteantal, spireprocent og udsædsmængde.

Episode 4: Græs til foder

Dyr skal havde foder, men ikke bare foder – dyr skal have kvalitetsfoder! I denne episode stiller værterne skarpt på, hvordan du etablerer den bedst mulige græsmark til sletgræs, ensilering og afgræsning. Der er flere måder at gøre det på, og det er slutresultatet, du skal fokusere på, når der skal laves ensartet kvalitetsfoder til dit dyrehold. Hør, hvordan du gør. Varighed 19:44.

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole og Kristian Bonde, som er økologisk landmand. Du kan høre episoden på din pc eller mobil her.

Der tages udgangspunkt i grundbogen Planteproduktion, afsnittet Dyrkning af fodergræs, side 167-173. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: Renbestand, udlæg, slet, græsskridning og skovlægning af græs.

Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder SEGES Forlag.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med som testelev, skal du i slutningen af undervisningsforløbet huske at svare på spørgeskemaet, som din lærer udleverer.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje