Podcast i undervisningen

Guide til lærere om brug af podcasten
Jord under neglene

Fag/Fagområde
Plantefag samt husdyr/kvæg 

Målgruppe
GF2 Landmand 

Om forløbet
Formålet med podcasten er at give en række anslag, der vækker elevernes nysgerrighed omkring forskellige emner inden for plantefag og husdyr/kvæg og anskueliggøre en sammenhæng mellem såning og foderkvalitet.  

Episoderne er tænkt som forberedelse til efterfølgende læringsaktiviteter. Episoderne kommer omkring vigtige fagbegreber, kobler teorien med det praktiske arbejde og spiller sammen med grundbogen i de aktuelle fag.  


Episoder
Podcasten består af nedennævnte episoder, der behandler hvert sit tema:

  1. Jordens bonitet
  2. Det gode såbed
  3. Indsåning
  4. Græs til foder


Grundbog
Podcasten spiller sammen med indhold i grundbogen: Planteproduktionaf Peter Hartvig Hansen og Lotte Ipsen, SEGES Forlag 2018. 


Lærervejledning
I lærervejledningen finder du en uddybende beskrivelse af de enkelte episoder i podcasten, og hvordan du kan undervise med hver episode. Se lærervejledningen herunder eller åbn den i en ny fane her.

Links
Du finder alle fire episoder af podcasten her: https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-jord-under-neglene/

Dette er også dette link, du skal sende til dine elever, når de skal høre podcasten. På siden er der en kort beskrivelse til eleverne omkring hver episode.

I lærervejledningen finder du links til korte lydklip, du kan bruge i undervisningen, som motivering og optakt til læringsaktiviteter på klassen.

 

Om podcasten

Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder SEGES Forlag.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med i projektet som testskole, skal du som lærer i slutningen af undervisningsforløbet med de fire episoder huske at udlevere spørgeskemaet til dine elever og give dem tid i undervisningen til at svare.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 

Mere om podcast

Gå tilbage til katalogforsiden her.