Podcast i undervisningen: Muligheder og begrænsninger

Se og lyt med, når Peter Holmboe, lektor på UC SYDs efter- og videreuddannelsesafdeling, fortæller om podcast i undervisningen: Hvad virker, og hvad virker ikke?

I de tre videoer bliver du klogere på alt fra historien bag podcasting til didaktiske læringsgreb samt forskningsbaserede potentialer og opmærksomhedspunkter for undervisning med det populære lydmedie.

 

Historie og baggrund

De fleste kender til ordet “Podcasting” og har sikkert også en idé om, at det er noget med lyd, gode fortællinger og sådan noget, men… Er en lydfil en podcast i sig selv? Hvem fandt på det? Hvorfra stammer det hele? Disse og enkelte andre spørgsmål dykker Peter ned i via denne video, som ser på baggrund og historik for netop podcasting.

Her får du også en forklaring på nogle af de mange kryptiske begreber, der indgår i snakken om podcasting. Hør bl.a. hvad PODcast står for, og hvad ord som weblog, RSS-feed og audioblogging betyder. Selve ordet podcasting blev af New Oxford American Dictonary i 2005 udnævnt til årets ord, så vi har allerede været i gang i en årrække.

Tag med på podcast-rejse herunder (varighed ca. 16 minutter).

Indholdsfortegnelse

00:00: Start
00:36: Lyd og podcasting kan være en rodet affære
01:30: Godt med lyd
02:10: Mit udgangspunkt
02:39: Internet og blogs som udgangspunkt for podcasting
04:56: Hvornår er der nye indlæg?
05:26: RSS og nyhedsstrømme
06:12: Tristan Louis – en god idé
06:45: AdamCurry som ivrigt ansporende
07:17: David Winer som konkret udvikler
09:18: Podcasting – hvad skal det hedde? Hvorfra kommer navnet?
11:58: Podcasting er mere end bare at streame
13:04: Et demokratisk medie
13:49: Podcasting og lyd i skole – også didaktik og pædagogik

 

Didaktiske vinkler

Podcast er i dag et etableret demokratisk medie, idet alle og enhver rimelig let kan producere og udgive podcasts. Alle kan arbejde med det, og derfor bliver det også relevant som undervisningsmedie. I næste film fortæller Peter, hvordan podcasting kan indgå i undervisningen.

Du kan som lærer inddrage podcast i undervisningen på flere måder:

1. Du kan selv podcaste og formidle stof til dine elever ad den vej, og det kan der være flere fordele ved. Måske vil du flippe undervisningen og udnytte fleksibiliteten ved at give eleverne en lydfil som lektie. Måske vil du differentiere og støtte de læseudfordrede elever ved at give dem en mundtlig udgave af en skrevet tekst.

2. Du kan også bruge andres podcasts i undervisningen. Du kan fx inddrage en podcast som et af flere varierede elementer i undervisningen, som eleverne kan hente viden fra. Eleverne kan også selv finde relevante podcasts, og hvis du beder dem argumentere for, hvorfor en podcast er velegnet og en velformidlet fremstilling af et emne, så fremmer du samtidig deres refleksion og kritiske sans.

3. Endelig kan du også bede eleverne om at producere podcasts som en metode til at tilegne sig viden. Det kan de gøre alene eller i kollaborative sammenhænge, og her handler det i høj grad om at udvikle det 21. århundredes kompetencer, som bl.a. handler om at arbejde med innovation, problemløsning og kritisk tænkning. Når eleverne producerer podcasts, så bliver de nødt til at sætte sig ind i og tale om stoffet, og derved kommer de vigtige begreber i spil i både produktions- og formidlingsprocessen. Ofte er det meget motiverende for eleverne at arbejde på den måde, og de kan se meningen med at gøre sig umage, når andre skal lytte til deres arbejde.

Videoens varighed: ca. 11 minutter

Indholdsfortegnelse

00:00: Podcasting – didaktiske vinkler
00:20: Underviservinkel på podcasting
01:05: Metode/teknik eller medie?
01:48: Vidensmedie eller udbredelsesmedier?
02:16: Vidensmedie!
02:55: Udbredelsesmedie!
03:43: Afsender- og modtagerrettet
04:19: Besked eller kognitivt redskab?
05:08: Podcast som afsæt eller basis
05:29: Lyd er bedre end tekst?
05:53: Læringsvinkel
06:24: Den studerende som aktiv producerende
07:10: Underviseren skal slippe kontrollen
07:24: 87,3% kan ikke lide egen stemme
08:15: Autentisk publikum og stor selvsikkerhed
09:16: God mulighed for at øve
09:45: 80% oplever større selvsikkerhed
10:02: Det 21. årh. kompetencer
10:45: Giver ejerskab til egen læring

 

Hvad kan det bruges til?

Her dykker Peter mere ned i, hvad forskningen siger om, hvad der virker og ikke virker, når vi taler om podcast i undervisningen. Peter fortæller, hvilket indhold der egner sig i hvilke situationer, og om man kan lytte til en podcast og lave noget andet samtidig. Det kan man godt i nogle sammenhænge, men i andre sammenhænge kan man ikke.

Forskningen peger også på, at podcast er velegnet, når man gerne vil have virkeligheden ind i skolen. Det er også et godt repetitionsredskab og transformationsredskab, og så tyder meget på, at eleverne oplever en indre motivation i relation til at lytte til podcast, bl.a. fordi det er lettere at forstå talesprog end skriftsprog. Det og meget mere kan du høre i tredje afsnit af Peters podcastserie, der kommer med gode råd og nødvendige opmærksomhedspunkter i forhold til brugen af podcast i undervisningen.

Varighed ca. 11 minutter.

Indholdsfortegnelse

00:00: Intro – hvad kan det bruges til?
00:14: Podcasting er et demokratisk redskab
01:02: Podcasting er engagerende, motiverende og inkluderende
01:45: En mobil og fleksibel mulighed for at indgå i læring
02:26: Et godt repetitions- og transformationsredskab
03:17: Studerende er mere receptive ved lyd end ved tekst
03:38: Podcasts er (indre) motiverende
04:27: Understøtter selvreguleret læring
05:21: Hvad skal man huske i praksis?
05:34: Lydkvalitet er afgørende vigtig!
05:56: Der skal være kontekstmarkører og optagelser skal være korte og episoderede
06:56: Det uformelle og afslappede er godt!
08:45: Samtaler, diskussioner er velfungerende ift. faglig refleksion og nytteværdi
09:50: Der findes ingen reproducerbar model
10:04: Hvornår, hvordan og hvorfor som didaktisk omdrejningspunkt
10:26: Didaktikken og læreren er afgørende!

 

LÆS OGSÅ 

Gå tilbage til katalogforsiden her.