Den didaktiske podcast: Fra Learning Factory-idé til regionalt udviklingsprojekt

Op mod 25 % af elever på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger. Hvis vi skal have flere faglærte, så skal vi have bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser – og her kan podcast som læremiddel være en del af løsningen.

Det er med den begrundelse, CIU i samarbejde med en række erhvervsskoler og en række forlag har søgt regionale midler til at udvikle en række didaktiske podcasts, der præsenterer teoretisk stof på en ny og spændende måde. Og den ansøgning er netop blevet godkendt! Det betyder at knap 1500 EUD-elever fra 14 forskellige erhvervsskoler i løbet af udviklingsprojektet får mulighed for ikke bare at læse sig, men også at lytte sig kloge i en praksisnær kontekst.

Materialet er nu færdigudviklet
(opdateret den 07. januar 2022)

Podcastene er nu udviklet og testet i projektet. Find alle podcast, lærervejledninger og feedback fra eleverne lige her.

Projektet

Alt for mange unge på erhvervsuddannelserne har alt for svært ved den teoretiske del af deres uddannelse. Det er der flere grunde til: De kan være svage læsere. De kan have svært ved at se sammenhængen mellem en teori præsenteret i tør bogform og det praktiske og konkrete arbejde, der foregår i værkstedet. Eller de kan simpelthen finde teoribøgerne gammeldags og ikke-inspirerende.

Med udviklingsprojektet vil faglærere inden for Business, Landbrug, Tømrer samt Social og Sundhed fremstille en række podcasts, der tager udgangspunkt i fagenes grundbøger, men supplerer det teoretiske stof og levendegør det med overvejelser og praktiske erfaringer fra både elever og udlærte svende og mestre.

Det er en af projektets pointer, at en podcast ikke blot er en lydbog. Selvom der vil være korte oplæsninger af grundbøgernes stof, så er det vigtigt, at stoffet i podcasten netop præsenteres på en grundlæggende anden måde, der på forskellig vis forbinder teorien til praksis, og viser lytteren, hvad udøvelsen af et fag, egentlig vil sige. På den måde vil eleverne ikke kun være henvist til at læse – men også få mulighed for at lytte sig kloge.

Elevernes stemmer

En grundlæggende pointe i projektet er, at hvis vi skal lave fagligt stof, der appellerer til eleverne, så er det vigtigt, at vi tager eleverne med på råd. Derfor bliver elevernes stemmer ikke bare tydelige i selve produktet – de didaktiske podcasts – hvor de vil fortælle om deres faglige erfaringer. Eleverne vil også være aktive i fremstillingsprocessen, hvor de vil bidrage med deres erfaringer og ideer. Og de vil være med til at præsentere det færdige produkt i en række præsentationsvideoer.

 

Ideen 

Ideen udspringer fra et af produkterne i vores Learning Factory. Marie Borg Lidbjerg, kokkelærer på ZBC, udviklede en række podcasts med stof fra kokkefagets grundbog, Kokkebogen, til gavn for de elever, der af forskellige grunde har svært ved at koncentrere sig om teoretisk stof i bogform, og som ifølge Marie er ’teoretisk utrygge’. Du kan læse mere om Maries overvejelser og valg af podcast som medie her.

I CIU var det klart for os, at den problemstilling er helt grundlæggende for en lang række elever på tværs af uddannelsesretning og geografi. Derfor arbejdede vi videre med ideen i større skala og inddrog en række skoler, hovedsageligt – men ikke kun – fra Region Syddanmark, samt de forlag, der udgiver grundbøgerne, der vil ligge til grund for arbejdet.

For os i CIU er det en stor glæde, at et læringsprodukt udviklet i en af vores Learning Factories på denne måde vil komme til gavn, ikke blot for den pågældende deltagers skole, men for store dele af EUD-sektoren, og det bekræfter os i, at Learning Factory-modellen indeholder et didaktisk potentiale, der bør udnyttes til gavn for både undervisere og elever.

I udviklingsprojektet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje skal Learning Factory-deltager Marie Borg Lidbjerg medvirke som ekstern konsulent – eller rettere som praktisk konsulent. Her skal hun dele egne erfaringer, do’s and don’ts og assistere med skolernes konceptudvikling på baggrund af arbejdet med podcast i undervisningen på ZBC.

 

Deltagere i projektet

Deltagende skoler
14 erhvervsskoler deltager som enten udvikler- og/eller testskoler. I alt deltager knap 1500 EUD-elever i projektet.

Tekniske skoler
Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College, Hansenberg

Merkantile skoler
Tietgen Business, Handelsgymnasiet Vestfyn, Business College Syd, Tønder Handelsskole

Social- og sundhedsskoler
SOSU Syd, SOSU Fyn, SOSU Esbjerg

Landbrugsskoler
Dalum Landbrugsskole, Grindsted Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole

 

Deltagende forlag
Praxis, Systime, Gyldendal, SEGES

 

 

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 

Skrevet den 26. juni 2020. Gå tilbage til forsiden her.