Learning Factory – en deltagers vej gennem forløbet

Learning Factory – en deltagers vej gennem forløbet

Learning Factories er den måde, CIU udmønter en af sine væsentligste opgaver på, nemlig at skabe ny viden om brug af it i erhvervsuddannelserne. I efteråret 19 åbnede de første Learning Factories med deltagere fra erhvervsskoler rundt omkring i landet. De kom godt fra start og er nu kommet til et afgørende punkt i fabriksarbejdet, nemlig udarbejdelsen af løsningsforslag – også kaldet prototyper – på deltagernes lokale udfordringer hjemme på skolerne. Læs her om tankerne bag konceptet og om, hvordan arbejdet ’ser ud fra fabriksgulvet’.

 

Learning Factories og Double Diamond-modellen

Med Learning Factory-konceptet har CIU sat fokus på at skabe både ny viden og nye konkrete løsninger på nogle af de autentiske udfordringer, deltagerne oplever i deres hverdag som undervisere, konsulenter og ledere. En læringsfabrik er således et samlet længerevarende forløb bestående af en række ‘fabriksdage’, hvor alle fabrikkens deltagere mødes. Hver deltager medbringer – og arbejder i forløbet med – et konkret problem eller udfordring fra sin egen skole. Det er ifølge Anne Mette Lundstrøm, specialkonsulent i CIU, et centralt punkt, at CIU ikke bare tilbyder kompetenceudvikling, men skaber ny og brugergenereret viden, der kommer ud og gør gavn på skolerne – helt konkret!

En central del af arbejdet foregår i faserne mellem fabriksdagene. Her arbejder deltagerne nemlig videre derhjemme på egen skole med at udvikle en konkret løsning på deres udfordring. Og det er netop her vi er kommet til i de første fabrikker, hvor der lige nu udvikles en række prototyper, der skal gøres færdige og afprøves på skolen.

For at strukturere forløbet arbejder vi med en model med fire faser: Discover – Define – Develop – Deliver, der helt overordnet handler om at definere problemet, for derefter at udarbejde en løsning. Discover-fasen er den indledende og afsøgende fase: Hvilke behov, problemer, muligheder etc. er der til stede hos deltagerne? I Define-fasen konkretiseres et problemfelt. Develop er udviklingsfasen, hvor det valgte produkt eller prototype udvikles. Endelig afprøves og evalueres produktet i den afsluttende Deliver-fase. Ifølge Anne Mette Lundstrøm er dette design særligt velegnet i læringsfabrikkerne, fordi brugerne er centrale i processen, og fordi der er fokus på anvendelsesværdien.

Jeg vil have et højt fagligt niveau ind i undervisningen

Men hvad er det, der driver deltagerne? Marie Borg Lidbjerg, kokkelærer på ZBC, er i fuld gang med at udvikle sin prototype: ’Væk grundbogen til live’, hvor hun udvikler en række podcast, der skal formidle Kokkebogen på en ny måde. Hun siger:

”Jeg vil have en faglig diskussion på højt niveau ind på mit hold. Altså det der, når man kommer om morgenen, og eleverne står og diskuterer en film, de har set, og er optagede af det. Jeg vil have, at de står og diskuterer den sidste podcast: ’Hørte du det der, hvor de snakkede om behandling af rå fisk, hvad tænker du, jeg mener faktisk sådan og sådan…’ Det er det der engagement, jeg vil have frem!”

Marie (nummer tre fra venstre) og nogle af de andre deltagere i Learning Factory 5: Skab læring i det online læringsrum

Ifølge Marie er eleverne både interesserede og engagerede i kokkefaget, men de er det, hun kalder, ’teoretisk utrygge’, de viger tilbage og er ikke i stand til at forbinde teorien fra bogen med det, der faktisk sker i køkkenet. Og så er der alt for mange af dem, der ikke læser! Som Marie siger: ”Hvis det var én, der ikke læste, så ville det være hans problem, hvis det er alle, der ikke læser, så er det mit problem!” Hendes analyse er – kort fortalt – at bogen er det forkerte medie for mange af eleverne, og derfor skal hun skabe et nyt.

Og her faldt hendes valg hurtigt på podcasten. Den er som medie mere end en lydbog. Den kan gøres afvekslende med flere medvirkende og med forskellige genrer: Oplæsning, fortælling, samtale, illustrerende lydtæppe osv. F.eks. kan uddannede kokke fortælle, hvordan akkurat de behandler fisken, men f.eks. også illustrere, at der både er fælles grundregler og variationer i forskellige kokkes måde at håndtere råvarer på.

Faktisk vidste Marie allerede den første dag, at hun ville arbejde med podcast, og når man som hun er meget resultatorienteret, så var det ret hårdt ikke straks at tænke i resultater. Alligevel er hun glad for, at hun ikke straks busede ud med ideen. Ved lige at vente lidt fik den lov til at modnes og blive mere holdbar, og hun blev mere sikker på, at det var den, hun ville fokusere på.

 

Her bliver jeg taget seriøst!

Men bortset fra det, hvad er så egentlig – fra Maries synsvinkel – det særlige ved CIU’s Learning Factories? Hun fortæller:

”Til forskel fra mange andre kurser, så er det her ikke et teoretisk kursus, det er et forløb, der tager udgangspunkt i et reelt problem og et konkret produkt, der skal udvikles. Min motivation for at arbejde med det her er, at jeg efterfølgende kan bruge produktet i min undervisning. Det der med at skrive opgaver til skrivebordsskuffen, det har jeg hverken tid eller lyst til,” og så fortsætter hun:

”Jeg er egentlig optaget af didaktik og teorien bag. Men det skal ikke være teori for teoriens egen skyld! Det skal være for praktikkens skyld – det skal kunne bruges til noget. Anne Mette sagde det så klart den første dag: Det her handler om produktudvikling, det er ikke bare et individuelt kompetenceløft!”

Og her får strukturen og den løbende feedback betydning. At man hele tiden kan trække på sparring og professionel hjælp, dels fra de andre på holdet, dels fra CIU’s egne konsulenter og de øvrige fagpersoner, der holder oplæg og står til rådighed med specialviden. Som hun siger: ” Hvis man skulle sidde alene derhjemme og selv udvikle f.eks. en podcast – det ville godt nok være lidt op ad bakke …”

Radiojournalist Søren Prehn gør Marie og de andre deltagere klogere på podcast som didaktisk redskab

For Marie betyder det, at hun føler sig taget seriøst: ”Mine ønsker og ideer bliver fulgt til dørs, rent fagligt. Vi skulle skrive den der certificerings-ting i starten, det synes jeg var svært, men så satte Anne Mette sig ned sammen med mig. Så det endte med, at jeg gik derfra og vidste præcist, hvad jeg skulle, og Anne Mette gik derfra og vidste præcist, hvad hun kunne gøre for mig.”

Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man bliver bakket op fra sin leder, og at der bliver indsat vikarer i de arbejdstimer, man skal bruge imellem mødegangene. Uden det, vil man hurtigt ende med alligevel ikke at få lavet et produkt.

 

Arbejdet fortsætter

Marie er meget langt i sin proces og skal nu snart i lydstudiet og lave de første optagelser. Men samtidig er det praktiske arbejde løbende med til at justere prototypen. Lige nu overvejer hun, om hun skal udskifte de professionelle kokke med elever, der snart er færdige med uddannelsen, men stadig identificerer sig som elever, og dermed har en vis ydmyghed overfor faget. Bortset fra det rent praktiske, at det vil være lettere, at få fat på eleverne, så ser hun også en anden fordel. Som elever vil de tale mere direkte ind i den virkelighed, som de nye elever står i, hvor det især handler om at få det faglige grundlag på plads. Det vil give en mere realistisk opfattelse af uddannelsesvejen fra ny elev til færdiguddannet kok.

I overensstemmelse med Maries erfaringer, ser Anne Mette Lundstrøm, at der lige nu bliver produceret nogle interessante prototyper, men også at arbejdet ikke er færdigt. En særskilt opgave bliver f.eks. at gøre prototyperne tilgængelige og anvendelige for en bredere kreds af skoler. Hun er imidlertid meget optimistisk, fordi det er tydeligt for hende, at de læringsprodukter, der bliver udviklet både afspejler og svarer på nogle af de udfordringer, EUD står i lige nu. Og det matcher hendes – og CIU’s – forventninger, nemlig at vi får udviklet ny viden i form af nye praksisnære læringsprodukter, der fremmer anvendelsen af it i undervisningen!

 

Prototyper i pipeline

Den første runde af Learning Factories slutter til sommer, hvor deltagerne netop nu er i gang med at udvikle mange spændende og it-didaktiske løsninger. Et par eksempler på prototyper, der udvikles er:

  • VR-kørekort til elever og lærere
  • Virtuelle virksomhedsbesøg
  • Reklamationstræning
  • Oplevelse i 360 grader af kokke- og tjenerfaget
  • Mærkegenkendelse og forklaring
  • GPS-quiz i grænseområdet
  • Brug af AR til visualisering af dyrs indvoldsfunktioner
  • Væk grundbogen til live

Anden runde af Learning Factories er netop begyndt, men i CIU overvejer vi løbende, hvilke temaer, der ville give mening for kommende læringsfabrikker, så hvis du har en idé eller et ønske, så skriv gerne til os på post@ciuud.dk

 

Skrevet den 03.02.2020

Til forsiden