Simulationsscenarier og rollespil

Nye scenarier skal forberede elever på praktikperioder og minimere praksischok.

Siden 2018 har vi arbejdet på at udvikle en række praksisnære rollespil og simulationsscenarier til elever.

Formålet er blandt andet:

  • At udvikle og gennemføre simulationsscenarier og rollespil med fokus på forventningsafstemning mellem elever og praktikfeltet (arbejdsmarkedet). Ved at udvikle scenarier og rollespil sammen med praktikvirksomhederne forberedes eleverne til både praktikperioder og arbejdsmarkedet, som de er ved at uddanne sig til.
  • At understøtte, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.

Rollespil og scenarier

Hensigten er at få udviklet 13 scenarier, hvor 10 af scenarierne er udviklet i samarbejde Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og 3 scenarier med ekstern samarbejdspartner. Scenarierne henvender sig til alle social- og sundhedselever på alle niveauer.

Simulationsscenarierne er udformet med storyboards, og rollespilsscenarierne har overvejende fokus på Virtual Reality bl.a. ViVA – en læringsplatform, 360 grader video og med 360 grader video interaktion Virtual Gaming Simulation (VGS).

360 graders optagelser

Følgende forløb er optaget i 360 grader:

Derudover er der udviklet et scenarie, hvor eleverne kan træne deres oplæg til eksamen og derved styrke deres kompetencer og mindske nervøsitet.

VGS scenarier

Hør Videnscenterkoordinator Thomas Eggersen fortælle nærmere om VGS-scenarierne og hvordan du tilgår dem via virksomheden TakeAWalk.

 

Nedenfor kan du tilgå yderligere scenarier som undervisningsforløb.