Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Gennem en VR-film trænes genkendelse af konfliktoptrappende eller -nedtrappende argumentation mellem kolleger. Velegnet til GF2 PAU niveau.

Beskrivelse

Elever bliver sat ind i optakten til en praksisnær situation, hvor en kollega har bedt eleven om et kort møde/drøftelse i frokoststuen i en fiktiv institution. Denne situation bliver afspillet i VR briller.

Eleven bedes forholde sig til argumenterne som kollegaen kommer med, samt forholde sig til stedet, hvor det bliver drøftet.
Dertil skal eleven forholde sig til, hvad eleven føler i den givne situation og derpå adskille i rollerne ”de 3 P´er (den personlige, den professionelle og den private)

Igennem to scenarier visualiseres hhv. en konfliktoptrappende og en -nedtrappende tilgang til løsning af problemet med kollegaen.

Læringsmål

  • Du kan genkende argumenter, der virker enten konfliktoptrappende eller -nedtrappende.
  • Du kan øve dig i konfliktnedtrappende argumenter, som eksempelvis aktiv lytning.
  • Du kan drøfte gode og dårlige argumenter på dit hold

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.