Model for implementering af velfærdsteknologi

Her præsenterer vi en implementeringsmodel med dybdeforståelse for implementeringsvilkår udtrykt i et enkelt og let tilgængeligt værktøj.

Fælles model for implementering af velfærdsteknologi i social- og sundhedsuddannelserne

Implementeringsmodellen er praksisrettet og bygger på empirisk data og anvendt i forbindelse med implementering i andre organisationer.

Nedenstående to værktøjer er udviklet med henblik på:

  • At skabe dialog om roller og ansvar i en implementeringsproces
  • At understøtte implementeringskraften
  • At operationalisere konkrete tiltag i SOSU-uddannelserne

Målgruppe

Ledelse, ambassadører, koordinatorer og undervisere på SOSU-uddannelserne

Implementeringsmodel

 

Film om implementeringsmodel

 

 

Videnscenterkoordinator Lene Munk fortæller om Animationsfilm om implementerings-
modellen samt feedback på film i fælles forum.

Videnscenterkoordinator Pernille Rohde fortæller om platformen om implementeringsmodel på videnscenterportalen

Tanja Holm fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens deler sine erfaringer med udgangspunkt i
implementeringsmodellen og efterfølgende dialog.