Teknologiforståelse

”Innovation og teknologi går fint hånd i hånd – den ene er den andens forudsætning”
- citat fra en underviser, Randers Social- og Sundhedsskole

Materialet om teknologiforståelse, som du finder på denne side, kan bidrage til at styrke elevernes viden og kompetencer inden for teknologiforståelse og teknologisk dannelse. I Videnscenter for Velfærdsteknologi (VFV) tilstræber vi at styrke elevernes teknologiforståelse som et bidrag til, at eleverne klædes på til et arbejdsmarked, hvor de kan se muligheder i de teknologiske løsninger, som de møder i hverdagen.

VFV’s materiale er udarbejdet med det 21. århundredes kompetencer for øje, således at det bidrager til at styrke elevernes innovative kompetencer. Du kan læse mere om det 21. århundredes kompetencer  her.
Materialet er desuden inspireret af EMU’s fag ”Erhvervsinformatik”, som berører samme emner inden for teknologiforståelse. Du kan finde materialet her.

Som det fremgår af nedenstående kasser består materialet af fire emner inden for teknologiforståelse, som du kan vælge imellem.

Materialet er udviklet med tanke på, at det skal være lige til at tage med i undervisningen, hvorfor du vil opleve, at minimal forberedelse er påkrævet. Materialet kan tilpasses alle niveauer.

    

“Udfordring”

Bemærk, at vi bruger udtrykket ”udfordring” i stedet for ”opgave” i materialet. Det gør vi, fordi vi – i tråd med det 21. århundredes kompetencer – gerne vil fordre en undersøgende og skabende læringsproces. Netop ved at bruge ordet ”udfordring” signalerer vi til eleverne, at de skal arbejde med noget vedkommende og innovativt.

Siden er under udvikling hvorfor, du kan møde sider, som mangler indhold/links som ikke virker.

Vil du vide mere om Teknologiforståelse?

Janne SvenningsenVidenscenterkoordinatorjamy@sosunord.dk