Videnscenter for Velfærdsteknologi tager udgangspunkt i 21st Century Skills i vores pædagogiske didaktiske vision. 21st Century Skills er dermed afsæt for udvikling af innovative læringsforløb generelt.

De 6 kompetencer

21st Century Skills omhandler 6 kompetencer, som det – sammen med de faglige kompetencer – bliver vigtigt at kunne håndtere på det fremtidige arbejdsmarked i det 21. århundrede, og der er tale om følgende kompetencer:

  • Feedback & Dialog
  • Kollaboration
  • Videnskonstruktion
  • Problemløsning & Innovation
  • Teknologi
  • Kommunikation

Som kommende fagprofessionel medarbejder er der brug for at træne nævnte kompetencer, fordi der er brug for at bringe flere fagligheder sammen om at løse nutidens udfordringer. Opgaverne og borgerne i plejen og i institutionerne m.m. er blevet mere komplekse. Derfor er det vigtig at bringe alles viden og kompetencer i spil.
Center for Undervisning (CFU) og en arbejdsgruppe har sammen arbejdet på at udvikle og designe en platform til faglærere og ledere, til brug i arbejdet med 21st Century Skills på SOSU-skolerne. Kompetencerne er tonet til en SOSU faglig kontekst, og kan opfattes som en didaktisk værktøjskasse. Værktøjskassen er baseret på de erfaringer undervisere har gjort sig igennem videnscentrets kursus og deres udviklede og afprøvet læringsforløb knyttet til deres egen praksis.

Kompetencer

 

Klik på en af ovenstående kompetencer for nærmere beskrivelse.

Platform og didaktisk værktøjskasse

Denne platform indeholder en didaktisk værktøjskasse, som består af:

  • Plakater til download
  • Kompetencenøgler
  • Film, der forklarer hver enkelt kompetence

Det vil sige det er materiale til arbejdet med kompetencerne i undervisningen. Materialet støtter til et mindset og en adfærd, som ligger implicit i begrebet 21st Century Skills.

Det 21. århundredes kompetencer kommer til udtryk i en undersøgende og skabende didaktisk tilgang. Eleverne skal ses som kreative producenter, der skaber læring og udvikling sammen ved fælles hjælp. Læringsaktiviteterne skal skabe mulighed for øvebaner for eleverne, hvor de både kan afprøve lærings, velfærds- og borgerrettet teknologier, reflektere over teknologier og reflektere med teknologier, vurdere samt give/modtage feedback. Den fremtidige fagprofessionelle medarbejder skal kunne mere en blot tænd/sluk-kompetence. Det er vigtigt, at elever opøver en teknisk-praktisk kunnen og har forståelse for teknologisk udvikling og velfærdsteknologisk dannelse.

Hvis vi indtænker teknologi i undervisningen og arbejder med at vurdere og udvikle på og med teknologien med fokus på borgerens behov eller elevens behov, så stimulerer vi til, at man som elev har mod til at afprøve, udvikle og træne dømmekraft i hverdagen. En kommende fagprofessionel vil derved kunne deltage aktivt og kompetent i den teknologiske udvikling og samfundets digitale transformation.

Materialet er velegnet til både faglærere og ledelse.

Hvordan kommer du i gang med at arbejde med 21st Century Skills?

Vi har følgende anbefaling:

1. Udprint de 6 plakater og hæng dem på væggen i klassen, for hele tiden at kunne henvise til dem, begrunde tilgang og forventet adfærd

2. Udvælg et fagfagligt relevant tema/fagligt emne f.eks. ”Mødet med borgeren

3. Udvælg 1-2 kompetencer ad gangen, da det er svært at have fokus på mange kompetencer samtidigt. Fx kunne man vælge at tage udgangspunkt i Kommunikation og Teknologi. Her kunne eleverne arbejde med at producere dokumentation for kommunikation med teknologi som produktionsværktøj, hvilket kunne være et værktøj fra fx studietube

4. Se film om de udvalgte kompetencer. Filmene forklarer kompetencerne

5. Gennemgå kompetencenøglen til den/de valgte kompetencer

6. Vurder hvilket niveau på kompetencenøglen, som I ønsker at arbejde på

Vidensbank og værktøjskasse

I arbejdet med værktøjskassen har vi en række videooptagelser fra kursusdagene og andet materiale, som er med til at styrke og give forståelse i arbejdet med kompetencerne.

I værktøjskassen finder du forskellige redskaber og metoder, som du kan anvende i dit arbejde med kompetencerne.

Lene Munk Larsen

Har du spørgsmål?

Lene Munk Larsen
Videnscenterkoordinator