Her finder du materiale til læringszoner, som kan sættes op på din SOSU-skole.

Materialet henvender sig til tre områder: pædagogisk assistent-uddannelsen, social- og sundhedsuddannelserne samt færdighedstræning. Der er flere forskellige temaer under hvert område, hvorfor der findes flere læringszoner til hvert område. Materialet er udviklet med tanke på 21st century skills, herunder social læring, vidensboost og teknologi. Det er ligeledes udviklet med fokus på at være selvinstruerende, så eleverne kan gå i gang uden introduktion fra en underviser.
Zonerne er udviklet og afprøvet med stor succes på SOSU Nord.

Klik på det ønskede område for at gå til de tilknyttede læringszoner.

           

Janne Myrrhøj Svenningsen

Har du spørgsmål?

Janne Myrrhøj Svenningsen
Videnscenterkoordinator