På denne side finder du en oversigt over, hvilke forløb Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har udviklet.

Undervisningsforløbene er inddelt i syvforskellige teamaer: Green Screen, Maker Space, SimPad, Simulation, Torsdagspanel, Virtual Reality og ViVA.

 

Forløbene beskæftiger sig både med en teoretisk og en praktisk del til undervisere og elever, så du er klædt på til at afprøve forløbene i praksis. Alle emnerne er aktuelle for fag på SOSU-uddannelserne.

Vores undervisningsforløb er udviklet af SOSU-undervisere efter kyndig vejledning af videnscentrets koordinatorer, og inden forløbene udgives afprøves de i praksis af SOSU-undervisere og -elever. Du får dermed et forløb, som er velbearbejdet og kan implementeres i din undervisning.

Vi er opmærksomme på, at nogle forløb kræver justering i forhold til underviserens mål – derfor sørger vi for, at vores undervisningsforløb indeholder følgende materiale:

  • Elevopgave
  • Underviservejledning
  • Vejledning til 21. århundredes kompetencer

Ved brug af undervisningsmaterialet er det enklere at tilpasse forløbet til din undervisning.

Hvis du har spørgsmål til brugen af et forløb, kan du kontakte forfatteren til forløbet eller en af vores koordinatorer.

 

Nedenfor finder du vores undervisningsforløb inddelt efter emne:

Har du en idé til et forløb? Kontakt en af videnscentrets koordinatorer for at høre mere om, hvordan du kan få udviklet dit forløb.