Undervisningsforløb

På denne side finder du en oversigt over, hvilke forløb Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har udviklet.

Undervisningsforløbene er inddelt i fem forskellige teamaer: Green Screen, Maker Space, Simulation, Virtual Reality (ViVA) og torsdagspanel.

 

Forløbene beskæftiger sig både med en teoretisk og en praktisk del til undervisere og elever, så du er klædt på til at afprøve forløbene i praksis. Alle emnerne er aktuelle for fag på SOSU-uddannelserne.

Vores undervisningsforløb er udviklet af SOSU-undervisere efter kyndig vejledning af videnscentrets koordinatorer, og inden forløbene udgives, bliver de afprøvet i praksis af SOSU-undervisere og elever. Du får dermed et forløb, som er velbearbejdet og kan implementeres i din undervisning.

Vi er opmærksomme på, at nogle forløb kræver justering i forhold til underviserens mål – derfor sørger vi for, at vores undervisningsforløb indeholder følgende materiale:

  • Elevopgave
  • Underviservejledning
  • Vejledning til 21. århundredes kompetencer

Ved brug af undervisningsmaterialet er det enklere at tilpasse forløbet til din undervisning.

Hvis du har spørgsmål til brugen af et forløb, kan du kontakte forfatteren eller en af vores koordinatorer.

 

Nedenfor finder du vores undervisningsforløb inddelt efter emne:

Har du en idé til et forløb? Kontakt en af videnscentrets koordinatorer for at høre mere og få svar på , hvordan du kan få udviklet dit forløb.