Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette undervisningsforløb er koblet til VR-scenariet ”3P - Peter - Professionel relation”, og er det tredje ud af i alt tre forløb med tilknyttede scenarier optaget i VR.

Beskrivelse

Scenariet viser et eksempel på den professionelle relation. De to andre scenarier viser eksempler på henholdsvis
den personlige relation som en naturlig del af den professionelle relation og den private relation.
Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller de kan vises som tre sammenhængende scenarier.
Når deltageren tager VR-brillen på, sættes deltageren i Peters sted (perspektiv).

Læringsmål

  • Eleven kan forklare, hvordan den professionelle relation adskiller sig fra den private og den personlige relation
  • Eleven kan anvende min viden om relationer til etiske overvejelser, så jeg kan møde borgeren på en respektfuld måde
  • Eleven kan forklare, hvordan den professionelle relation balanceres med den personlige relation

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.